Kısa Dönem Firma Arz Eğrisi

Kısa Dönem Firma Arz Eğrisi

AVC’nin minimum noktasının altındaki fiyat düzeylerinde firma işi bırakmakta ve piyasadan çekilmektedir. Buna karşın minimum AVC=P düzeyinden itibaren fiyat arttıkça firma üretimini artırmaktadır. Diğer bir ifadeyle, çok düşük fiyat düzeylerinde firmalar işi bırakmak zorunda kalmaktadırlar. Yüksek fiyatlarda ise firmalar, genellikle, kârlarını arttırmak için çıktı miktarlarını arttırmaktadırlar. Bilindiği gibi, firmaların arz eğrisi her fiyat düzeyinde ne kadar mal ve hizmet satmaya hazır olduklarını göstermektedir. Her fiyat düzeyinde, arz edilen miktar, kabaca, firmanın kâr maksimizasyonu (veya zarar minimizasyonu) çıktısı olarak ifade edilebilir. Üretilecek ilave çıktı, firmanın kârını arttırıyor veya kayıplarını azaltıyorsa, firma daha çok çıktı üretme kararı verecektir. Aynı şekilde, eğer çıktı düzeyindeki bir birimlik azalma firma kârını artırıyor veya kaybını azaltıyorsa, firma çıktı miktarını azaltacaktır. Çıktı düzeyindeki ayarlamalar olası her değişimin kâr artırımı veya kayıp azaltımı ışığında devam eder.

Grafik 7.6’deki kapanma noktasından itibaren, piyasa fiyatındaki artış her seferinde firmanın artan miktarlarda çıktı üretmesi anlamındadır. Bu durumda minimum AVC’nin P’ye eşit olduğu nokta veri olmak üzere, MC eğrisinin bu nokta ve üzerindeki kısmı firmanın arz eğrisini oluşturacaktır. Çünkü firma denge üretim düzeyini belirlerken MR=MC kuralını izler. Firma tam rekabette P=MR olduğu için P=MC eşitliğinden hareket ederek üretimini ayarlayacaktır. Dolayısıyla AVC’nin minimum düzeyi üzerindeki MC eğrisi firmanın arz eğrisidir. Örneğin, firmanın kısa dönem kapanma fiyatında firma 5 birim çıktı üretirken, aynı firma başabaş fiyatında 5’ten daha çok çıktı üretmektedir. Fiyat düzeyi başa baş fiyatın üzerinde olduğunda firma 6 birimden daha fazla çıktı üretmektedir. Fiyat 52 TL olduğunda ise firma 7 birim çıktı üretme kararı vermektedir. Dolayısıyla kısa dönem firma arz eğrisi, AVC eğrisi üzerinde kalan MC eğrisidir. Grafik 7.8’de firmanın arz eğrisi kalın siyah renkli eğriyle gösterilmekte ve MC=S sembolleriyle gösterilmektedir.

Bir Cevap Yazın