Tarihte Bugün: 2 Mayıs

  • Akışkan mekaniği üzerine çalışmalar yapan Alman bilim adamı Gustav Magnus doğdu. Kendisi, Magnus etkisini keşfeden Alman kimyager ve fizikçidir. (örneğin eğriyi bir eğri topuna veren, dönen bir silindir tarafından üretilen kaldırma kuvveti). Kimyasal araştırmalarda, platino-amonyum bileşikleri bileşiklerinin ilkini keşfetti. Magnus’un yeşil tuzu [Pt(NH3)4][PtCl4]). Bilime çeşitli ilgi alanları ile gazların kan tarafından emilmesi, ısıtıldığında gazların genleşmesi, suyun buhar basınçları ve çeşitli çözeltiler, elektroliz, indüklenmiş ve termoelektrik akımlar, optik, manyetizma ve hidrodinamik üzerinde çalıştı. 1865’te Prusya’yı Almanya’ya tek tip bir metrik ağırlık ve ölçü sistemi getirmek için çağrılan bir konferansta temsil etti. (2 Mayıs 1802 yılı)
  • Sir D’Arcy Wentworth Thompson doğdu. Kendisi, İskoç zoolog ve klasik bilim adamı, etkili çalışması Büyüme ve Form Üzerine (1917, yeni baskı 1942) ile dikkat çekti. Bu, canlıların şekillerinin derin bir değerlendirmesidir, “her şey olduğu gibidir, çünkü bu şekilde olmuştur” basit öncülünden yola çıkar. Bu nedenle, kişi sadece tamamlanmış biçimleri değil, aynı zamanda onları biçimlendiren güçleri de incelemek zorundadır: “Bir nesnenin biçimi, bu anlamda, en azından, ona etki eden veya ona etki etmiş olan kuvvetleri yargılayabileceğimiz veya çıkarabileceğimiz bir ‘kuvvetler diyagramı’dır.” En büyük temalarından biri, şekillerini tanımlamak için matematiği ve onları açıklamak için oldukça basit fizik ve kimyayı kullanarak canlılara verilen muazzam ışıktır. (2 Mayıs 1860 yılı)
  • Kastamonu’da Anadolu’daki ilk lisenin temeli atıldı. (2 Mayıs 1885 yılı)
  • Endüstriyel Kalsiyum Karbür Yöntemi:1892’de Thomas L. Wilson tarafından kalsiyum karbür üretimi için endüstriyel bir yöntem keşfedildi. O ve iş ortağı John Motley Morehead III, Kuzey Carolina’daki Spray’te kömür zeminli tuğladan yapılmış bir elektrik ark ocağına sahipti. Willson, işlerinin amacı olan alüminyum üretmek için alüminyum oksiti azaltmayı umduğu fırında kömür katranından metalik kalsiyum ve yanmış tebeşir (kireç) üretmeye çalışıyordu. Bunun yerine, şans eseri, suya düştüğünde bir gaz veren sert kristalin bir katı buldu. Gaz parlak, dumanlı bir alevle yandı. Bir örnek, Morehead’in kimya profesörü Dr. Venable tarafından test edildi. Kalsiyum karbür ve asetilen gazını tanımladı. Bu keşif sonunda Morehead’in kurucu ortağı olduğu Union Carbide Company’nin kurulmasına yol açtı. (2 Mayıs 1892 yılı)
  • Selüloid Fotoğraf Filmi: 1887’de, Rahip Hannibal Williston Goodwin tarafından sunulan selüloid fotoğraf filmi için ilk ABD patenti için bir başvuru yapıldı ve “nitro selüloz şeffaf esnek fotoğraf filmi pelikülleri” icadını reddetti. Patent 13 Eylül 1898’de yayınlandı (No. 610,861). 2 Eylül 1889’da Thomas Alva Edison’a 2.50 $ ‘lık bir rulo satışı yaptı. (2 Mayıs 1887 yılı)
  • Helikopter, bisiklet, tank gibi araçların ilk tasarımlarını da yapan ressam, heykeltıraş Leonardo Da Vinci 77 yaşında öldü. (2 Mayıs 1519 yılı)

Bir Cevap Yazın