Mübadele (Değişim) Nedir? Hayvancılık Ekonomisi

Mübadele (Değişim) Nedir? Hayvancılık Ekonomisi

Üretilen mal ve hizmetler genellikle sadece üreticinin kendi ihtiyacını karşılamakta kullanılmaz. Üretim miktarı, genellikle üreticinin o mala olan ihtiyacından fazladır. Tüketim fazlası üretimin toplumdaki diğer kişilerin ihtiyacını karşılanmakta kullanılmak üzere pazara sunulması (arzı) ve bedelini ödeyen ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gerekir. Bir mal ya da hizmetin başka bir mal ya da hizmet veya para ile değiştirilmesine mübadele adı verilmektedir. Kendi ihtiyacından fazla miktarda üretimde bulunan üretici, başka mal ve hizmetlere olan ihtiyacını karşılamak için kendi üretim fazlasını değiştirmek yani mübadele etmek zorundadır. Çağdaş ekonomilerin en önemli özelliği mübadele ekonomisi olmalarıdır. Mübadele günümüzde genellikle mal ve hizmetlerin para ile değiştirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Ancak burada para basit bir araç durumundadır. Gerçekte değiştirilen yani mübadele edilen mal ve hizmetlerdir.

Bir Cevap Yazın