Hayvancılık Ekonomisi Üzerine Notlar Ünite 3

İlgili konuda da açıklandığı üzere istihdam düzeyi ile reel milli gelirin birbiriyle koşut olarak devamlı artırılamamasının nedeni Azalan Verimler Kanunu’dur. Bu kanunun işlemeye başlaması ise ekonominin büyüme sürecinde, başlangıçtaki kadar kalifiye üretim faktörlerinin kullanılmaz olmasıyla mümkündür. O nedenle sadece mevcut istihdam alanlarında çalışanların sayılarını artırarak ya da istihdam açığını kapatmak üzere yeterli eğitimi ve deneyimi olmayan vasıfsız iş güçlerini istihdam ederek istihdam düzeyi artırılsa dahi reel milli geliri artırmak mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla istikrarlı bir gelişme için ekonominin ihtiyacı olan kalifiye işgücünün geliştirilmesi, teknolojinin yenilenmesi, sermaye birikiminin artırılması gereklidir. Ancak böylelikle yeni yatırımlar yapılarak yeni istihdam alanları yaratılabilir ve gerekli eğitim sürecinden geçmiş kalifiye işgücü buralarda istihdam edilebilir. Sonuç olarak da dengeli ve istikrarlı bir ekonomik büyüme sağlanabilir.

Mübadeleye dayalı ekonomilerde üretim faktörleri ile mal ve hizmetlerin fiyatları arz ve taleplerinin oluşturduğu bir fiyat mekanizmasıyla oluşur. Arz miktarı ile talep miktarı arasındaki fark ne kadar büyükse o malın fiyatı o denli yüksek olacaktır. Örneğin hayvansal ürünler piyasasında piliç etinin belirli bir fiyatı vardır; kırmızı etin de kendine göre bir fiyatı vardır. İkisi de et olmasına karşın kırmızı et’in fiyatı daha yüksektir. Bunun nedeni kırmızı ette arz ile talep arasındaki farkın piliç etine göre daha yüksek olmasıdır. Yine değerli madenlerin, değerli taşların fiyatlarının yüksekliği de bu sebepledir.

İlgili konuda formülü verildiği gibi GSMH bir ulusal ekonomide belirli bir dönemde üretilen tüm mal ve hizmetlerin miktarları ile fiyatlarının çarpımlarının toplamıdır. GSMHyıl = ΣQyıl x Pyıl Bir örnek üzerinden bu formülün açılımı ise şöyledir: GSMH2000 = ΣQ2000 x P2000 = (Qet x Pet) + (Qsüt x Psüt) + (Qderi x Pderi) +….+ (Qn x Pn) Görüldüğü üzere o ulusal ekonomide üretilen et, süt, deri, peynir, buğday, otomobil, mobilya, defter, kalem, çivi vs. bütün iktisadi mal ve hizmetlerin üretim miktarları o mal ve hizmetlerin o dönemdeki ortalama fiyatları ile çarpılır. Dolayısıyla üretilen her malın değeri para ile ifade edilmiş olur. Tüm mal ve hizmetlerin para ile ifade edilen değerlerinin toplanması ile de toplam gayrisafi milli hasıla hesaplanmış olur. Yapılan bu hesaptan elde edilen sonuç bize o ulusal ekonominin o dönemdeki büyüklüğünü vermekten öte bir fayda sağlamaz. Oysa ulusal hesapların yapılış amacı ülke ekonomisinin dönemden döneme nasıl değişim gösterdiğini, ekonominin iyiye doğru mu kötüye doğru mu gittiğini görebilmektir. Dolayısıyla dönemler itibariyle yapılan bu hesaplar karşılaştırılabilir olmalıdır. Cari fiyatlarla yapılan hesaplamaları dönemler itibariyle karşılaştırmak yanlış sonuçlara ulaşılmasına neden olmaktadır. Çünkü karşılaştırılan değerler para cinsinden ifade edildiği için paranın değerinde enflasyon nedeniyle meydana gelen değişiklikler üretilen mal ve hizmetlerin miktarlarındaki -ki asıl izlenmesi amaçlanan bu değişikliklerdir- değişikliği gölgelemektedir. Örneğin cari fiyatlarla bakıldığında 2007 yılında GSMH, 2006 yılına göre yüzde 20 oranında büyümüş görünebilir. Ancak bu büyümenin ne kadarının enflasyon nedeniyle mal ve hizmetlerin fiyatlarında meydana gelen yükselişten kaynaklandığı; ne kadarının mal ve hizmetlerin üretim miktarlarında meydana gelen artıştan kaynaklandığı bilinmelidir. Zira gerçek büyüme üretilen mal ve hizmet miktarındaki artışlarla ortaya çıkar. O nedenle ulusal hesaplarda enflasyonun etkisini ortadan kaldırmak için belirli bir yılın fiyatları baz alınarak karşılaştırılacak bütün yıllara ait mal ve hizmet miktarları bu fiyatlarla çarpılır ki enflasyon etkisi olmadan gerçek GSMH değeri tespit edilebilsin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s