1. Dünya Savaşında İran Cephesi

İran Cephesi, Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu – Büyük Britanya ittifakı arasında, İran’ın kuzeybatısındaki bölgede I. Dünya Savaşı boyunca birçok çatışmanın yaşandığı cepheye verilen isimdir. Kafkasya Cephesi bittikten sonra Kafkasya’ya sıçrayan savaşlara da sahne olan bu cephe, Osmanlıların kendi toprakları dışında savaştığı ve ikinci dereceden önem taşıyan bir cephedir. Bu cephedeki savaşlar sırasında Tebriz şehri Osmanlılar ve Ruslar arasında birçok kez el değiştirmiştir. İran topraklarından geçip doğuya doğru yönelen Osmanlılar, Bakü’yü kuşattılar ve Bakü Muharebesi sonucunda şehri aldılar. Rusya’daki Ekim Devrimi ve sonrasındaki karışıklıklar, İran, Azerbaycan, Dağıstan ve bazı Kafkas topraklarının Osmanlı Ordusu’nun denetimine girmesini sağladı. Osmanlıların I. Dünya Savaşı’nı kaybetmesi üzerine İmzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddelerinden biri de Osmanlılar’ın işgal etmiş olduğu İran ve Kafkasya’daki topraklardan ordusunu derhal geri çekmesi idi. Bu antlaşma gereğince Osmanlı Ordusu bölgeden çekildi. Daha sonra bu bölgeler Rus ve İngilizler’in işgaline uğradı.

Bir Cevap Yazın