Genel Vergi Hukuku: Uluslararası Hukuk ile İlişkisi

Genel Vergi Hukuku: Uluslararası Hukuk ile İlişkisi

Vergi hukukunun devletlerarası hukuk ile ilişkilerinin de yoğunluk kazanmakta olduğu bilinmektedir. Bu ilişki öncelikle, devletin egemenlik unsurunun kullanım alanının belirlenmesi konusunda ortaya çıkmaktadır. Belli bir egemen devletin vergi kanunlarının uygulanması, kanunların şahsîliği ve/ya da mülkîliği ilkelerine göre belirlenmektedir. Aynı konuda birden fazla devletin egemenliğinin çakışması, yani devletler arasında vergilendirme yetkisinin çatışması hâlinde sorun, ilgili devletlerin iç mevzuatı ile birlikte, devletlerararası kamu hukuku ilkelerine göre çözümlenmeye çalışılmaktadır. Özellikle çifte vergilendirme konusunda çıkan bu çatışmalar, devletlerarası ikili ya da çok taraflı andlaşmalarla çözümlenmektedir. Devletlerarası kuruluşlara üye olma durumunda katılma payları konusu ve devletlerüstü kuruluşlara ortaklığın örneğin, vergi uyumlaştırmasında görüldüğü gibi, vergilendirme yetkisi bakımından getirdiği sınırlandırmalar, vergi hukuku ile devletlerarası kamu hukukunun kesişme alanını oluşturmaktadır.

Bir Cevap Yazın