Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (M.E.H / MAH)

Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (M.E.H / MAH)

Türk milletinin vatanını korumak için oluşturduğu irili ufaklı istihbarat örgütünün desteğiyle kazanılan Kurtuluş Savaşı sonrasında, Lozan Barış Antlaşması ile modern Türk Devleti’nin temelleri atılmıştır.
Bu itibarla; istihbarat faaliyetlerinde savaş zamanında olduğu kadar, barış zamanında da sürekli çalışmanın esas olması ve istihbari branşların ayrı ayrı yeterlilik ve kabiliyet gerektirmesi dolayısıyla, modern ve kurumsal bir istihbarat teşkilatı kurulması mecburiyeti ortaya çıkmıştır.

Milli Emniyet Hizmeti (M.E.H.) Riyaseti; 6 Ocak 1926 tarihinde Fevzi Çakmak’ın yazılı emriyle Ankara merkezli olan ve 5 ilde şubeleri bulunan küçük bir askeri teşkilat olarak hayata geçirilmiştir. M.E.H. Riyaseti; Bakanlar Kurulu kararı ve yapılanma çalışmaları neticesinde 6 Ocak 1927 tarihinde etkin şekilde çalışmaya başlamış olup, bu tarih Teşkilat’ın resmi kuruluşu olarak kabul edilmektedir.

Bir Cevap Yazın