Milli İstihbarat Teşkilatı

Milli Emniyet Hizmeti (M.E.H) Riyaseti’ndeki mevcut istihbari organizasyonun değişen koşullara uyarlanması amacıyla TBMM tarafından çıkarılan 6 Temmuz 1965 tarih ve 644 sayılı yasa ile ‘‘Milli İstihbarat Teşkilat Kanunu’’ yürürlüğe girmiş olup, bu yasayla M.E.H. Riyaseti’nin yerini Başbakanlık’a bağlı olarak kurulan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) almıştır. TBMM’nin 1 Ocak 1984 tarihinde kabul ettiği 2937 sayılı “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilat Kanunu”yla yetkileri genişletilen MİT, önce doğrudan Başbakan’a, 2017 yılında yapılan değişiklikle de Cumhurbaşkanı’na bağlanmıştır. MİT, geçmişinden aldığı inanç ve tecrübeyle, milli menfaatlerimizin korunmasına yönelik çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında sürdürmektedir.

Bir Cevap Yazın