Tarih Biliminin Bakış Açısı

Tarih Biliminin Bakış Açısı

Deney ve genelleme yapılamaması nedeniyle tarih geleneksel olarak edebiyat, güzel sanatlar vb. gibi beşerî bilimler arasında sayıla gelmiştir. Beşerî bilimlerin temelindeki ilke, pratik yol gösterici sonuçlar çıkarmak değil, insanlığın düşündükleri ve yaptıklarının değerli kabul edilerek, tanınması ve korunmasıdır. Geçmişteki olayların yeniden inşa edilmesi dikkate değer bir çabadır. Tarihçi; edebiyatçı, sanat tarihçisi, halk bilimci vb. gibi kültürel mirasın aktarıcısıdır. Tarihsel mirası tanıtarak ve koruyarak insanlığı anlamamıza yardımcı olur. Stanford bunu açıklamak için “at örneğini” vermektedir. Bir atı bir fizikçi, bir zoolog, bir veteriner, bir ekonomist, bir kimyacı, bir ressam incelerse, hepsi de atı farklı ve kendi bakış açılarından görecek ve tanımlayacaklardır. Oysa tarihçi hem ata, hem atın sahibine, hem atın içinde bulunduğu olaya, döneme, mekâna, hem o olayın ilişkili olduğu diğer olaylara, kısacası resmin bütününe anlam vermeye çalışacaktır. Çünkü tarih bu deneyimin tüm yönleriyle ilgilidir

3 comments

 1. Yönetici Bey, eski Türk dönemlerinde Irkçılık ile ilgili belgeler var mıdır? Özellikle, Mete Han, Attila, Göktürk döneminden olsa kâfidir. Çünkü herkes o dönemler ırkçılık yoktu, milliyetçilik yoktu. O zamanlar şuur yoktu gibi saçmalıkları savuruyorlar. Tigir:Er yöneticileri Göktürk dönemi ırkçılığın olduğundan bahsediyor ama hiç bulamadım buna dair bir şey. Malumatın var mıdır?

  1. O zamanlar Türkler de not tutma kültürü olmadığı için eski Türk tarihini genelde yabancı kaynaklardan öğreniyoruz. Çin kaynakları bu konuda başı çekiyor. Göktürk zamanında Milliyetçilik – Irkçılık vardı. Bunun için Göktürk Anıtlarına bakmamız yeterli. Anıtlarda yazılanlardan bazıları;

   1- Çin Milletine Güvenme
   2- Çinliler hileci bir millettir
   3- Türk milletini Tengri üstün kılmıştır. Bumin Kağan İnsanlığa Hükümdar Olmuştur.

   Bunlar haricinden Göktürklerde Çinli Kadından doğanlar Tahta geçemezdi.

   Göktürkler için konuşacaksak eğer açık bir şekilde Milliyetçi ve Irkçı bir tutum olduğunu görmekteyiz. Bu lafları bugün bir siyasetçi dese anında ırkçı ilan edilir.

   Göktürk Anıtlarını baştan sona okumanızı tavsiye ederiz.

   Kaynak olarak verebileceğimiz kitap: Göktürk Yazıtları Muharrem Ergin

   1. Irkçılık yaparak Türkçülük yapamazsınız. Türkler dünyaya uygarlık öğretmiştir ne ırkçılığı? Sümerler, Hititler, Urartular Proto-Türk kavimleridir. Sümercede 8 bin Türkçe kelime var. Dünyaya medeniyet yaydılar. Göktürkler ise barbar Çinlilere insanlığın ne olduğunu öğretti. Göktürklerin Çin’i yok edecek fırsatı vardı ama etmedi. Ayrıca Göktürk yazıtlarındaki o sözlerin epik bir masal olduğunu söyleyen pek çok tarihçi var. Göktürk yazıtları gerçeği yansıtmıyor. Göktürk Yazıtlarını kanıt olarak göstermek senin cahilliğin. Nokta..!

Bir Cevap Yazın