Zamanı Anlamlandırma

Zamanı Anlamlandırma

“Zaman ne kadar da çabuk geçiyor. Oysa dün gibi…” şeklinde cümleler günlük hayatta sıkça kullanılır. Herkesin ve her şeyin içinde olduğu bir gerçeklik olan zaman, evrenseldir. Zamanı çeşitli bölümlere ayırmak ise kâinatın yaratılması ile başlayan soyut bir kavramdır. İnsanlar günlük yaşamlarını kolaylaştırmak gayesi ile zamanı bölümlere ayırmışlardır. Geçmişten günümüze yaşamını zamanı ölçüsüne göre düzenleyen insanoğlu, zamanı parçalara ayırma işini bir çırpıda yapmış değildir. Bu parçalardan her birinin benimsenişi, kullanışı, adlandırılışı, sürelerinin belirlenmesi uzun sürmüş ve toplumlara göre değişiklik göstermiştir. Düzenli olarak tekrar eden etkili ve sert iklimsel değişiklikler yüzünden can ve mal güvenliği tehlikeye giren insanlar, zaman kavramının bilincine varmışlardır. Nil Nehri’nin taşması ile tarlaları sular altında kalan Mısırlıların güneş yılını hesaplamaları buna bir örnektir. (Görsel 1.3.19)

Gün, ay, hafta, yıl gibi zamanı belirli dönemlere bölen günümüz zaman bilgi ve uygulamalarına bir anda ulaşılmamıştır. Birçok toplumun katkı verdiği yaklaşık 6000 yıllık bir serüvenin son hâlidir. Sümerli, Babilli, Mısırlı, Yunan, İbrani, Romalı, Aztek, Maya, Çin, Hint, Tibetli, Türk ve Arap gibi birçok milletler ve toplumlar değişik takvimleri tasarlamış ve kullanmışlardır.

Tüm takvimlerin ortak noktası, güneş yılı ya da ay yılını esas almalarıdır. Güneş yılında bir yıl, 365 gün 6 saat, ay yılında ise bir yıl 354 gündür. Takvimlerin başlangıç noktaları da her takvimde farklıdır. Milletler veya toplumlar kendi takvimlerini düzenlerken geçmişte yaşadıkları kendilerince önemli olayları (göç, doğum, organizasyon gibi) baş langıç noktası olarak kabul etmişlerdir. Örneğin, İbraniler MÖ 3761’deki Yaradılış (Tekvin) yılını, Yunanlar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı MÖ 776’yı, Hristiyanlar Hz. İsa’nın doğumu olan sıfırı, Müslümanlar MS 622’de Hz. Muhammed’in Mekke’den Mekke’ye göçünü takvimlerine başlangıç olarak kabul etmişlerdir.

12 Hayvanlı Türk takvimi, güneş yılı esasına göre düzenlenmiş olan Türklerin kullandığı ilk takvimdir. On iki yılda bir devir yapan bu takvimde, yıllar hayvan adları ile tanımlanır. Bu takvimde kullanılan hayvan isimleri ise şunlardır: Sıçgan (sıçan), ud (öküz), bars (pars), tavışgan (tavşan), lu (ejder), yılan, yund (kısrak), kon (koyun), biçin (maymun), takıgu (tavuk), İt (köpek), tonguz (domuz). Hangi tarihten beri kullanıldığı bilinmemekle beraber bu takvimi Göktürklerin ve Uygurların kullandığı bilinmektedir.

Bir Cevap Yazın