Bilimsel Bilginin Doğası | Gözlem – Nitel Gözlem Ve Nicel Gözlem

Bilim insanları doğayı anlamak için uygun yöntemler seçerler. Bu süreçte hangi yöntemin kullanılacağı araştırılan problemin doğasına, bilim dalına ve bilim insanının olaya bakış açısına göre değişir.

  • Bilimsel araştırmaların temelini oluşturan kavramsal yaklaşım bilimsel yöntemdir.

Bilimsel yöntem, birbiriyle bağlantılı bir seri basamak içerir. Bu basamakların uygulanma sırası, yapılan araştırmaya göre bazı farklılıklar gösterebilir. Aşağıda bilimsel çalışma süreci genel olarak özetlenmiştir:

• Bilimsel çalışma sürecinin başında çözümü aranacak problemin net bir şekilde ortaya konması gerekir. Bilim insanları bu amaçla çeşitli gözlemler yapar ve konuyla ilgili daha önceden yapılmış çalışmalardan faydalanırlar.

Gözlem bilgi (veri) toplamak için algılarımızın kullanılmasıdır. Gözlemler nitel ve nicel olmak üzere ikiye ayrılır. Ölçüme dayanmayan, duyu organları ile yapılan gözlemlere nitel gözlem denir. Ölçmeye dayanan gözlemlere ise nicel gözlem denir.

Bir Cevap Yazın