Türkler Arapların Efendisi Olamaz!

İslamiyet kuranda yazıldığı gibi Mekke ve Çevresine gönderilmiştir. (En’âm Suresi 92. Ayet) Yani Araplara inmiş bir dindir. Kitap Arapça, Peygamber Arap’tır. Bu yüzden Araplar da kendilerini üstün olarak görmüşlerdir. Araplar, Arap olmayan Müslümanlara Mevali denmiştir. Mevali: Kelime olarak Azad edilmiş köle anlamına gelmektedir. Mevali tabiri Emevilerin İslam fetihlerinden sonra İslam’ı benimseyen ve çoğunluğunu Türkler, İranlılar, Berberiler ve Kıptiler’in oluşturduğu Arap olmayan Müslümanlar için kullanılmıştır. Emeviler Dönemi’nin genelinde mevalilerden daha çok vergi alınmıştır.

Araplar İslam’ı rehber alarak sınırlarını genişletince Türkistan’a kadar geldiler. Türkler o zaman dağınık boylar halinde olduğu için güçsüzdü ve Arap istilaları sonucunda pek çok Türk yüzbinlerce Türk öldürüldü. Türklerin cesetleri ibret olsun diye ağaçlara asıldı. Bilhassa Arap komutan Kuteybe Bin Müslim çok katliam yaptı, Türklerin kanını oluk oluk akıttı. Türkistan’dan toplanan Türk çocukları Arap saraylarına köle olarak yerleştirildi fakat bu çocuklar zamanla Araplara baş kaldırarak iktidarı ele geçirmeye başladı, ayrıca Türkler arasında İslamiyet yayılınca da Türkler İslamiyet’in bayraktarlığına soyundu. Bu durum Arapların hoşuna gitmedi. Türkler bize efendi olamaz dediler fakat Türkler çok güçlü olduğu için Türklere karşı gelemiyorlardı. En sonunda Yavuz Sultan Selim döneminde Türkler halifeliği tamamen kendi üzerine aldı. O günden sonra Araplar sık sık isyan etti. İspanyol kâfiri ile sıkı müttefiklikler yaptı fakat Araplar istediğini alamadı. Her isyan başarısızlıkla sonuçlandı. Barbaros Hayrettin Paşa’nın anılarını yazdığı Gazavad-ı Hayreddin Paşa adlı defterinde Türklerin çok savaşçı bir kavim olduğunu ve bu yüzden Arapların çıkardıkları isyanlarda asla başarılı olmayacağını ve Arapların aklı kıt olduğunu dile getirmiştir. Lakin en sonunda Araplar İngilizlerin de desteğini alarak 1. Dünya Savaşı sonunda büyük bir isyan harekatı başlatır ve günümüzde de varlığını devam ettiren Suriye, Irak, Arabistan, Lübnan, Ürdün gibi Arap ülkeleri İngiliz cetveli ve Arap isyanı ile kurulur.

Bir Cevap Yazın