Hijyenin Tanımı

Yunan mitolojisinden etkilenilerek dünya tıp literatüründe geçen hijyen kelimesi DSÖ’ye göre “sağlık hâlinin korunması, devam ettirilmesi ve hastalıkların engellenmesi amacıyla yapılan uygulamalar ve yardımcı koşulların hepsini birden kapsayan işlemlerin bütünüdür” olarak tanımlanmıştır. Bu ifadeye göre sağlığı olumsuz etkileyecek her türlü fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve psikolojik etkilerin önüne geçilmesi adına yapılan faaliyetlerin tamamıdır. Osmanlı Döneminde hijyen kelimesi “sağlık bilgisi ve sağlığın korunması” anlamına gelen hıfzısıhha kelimesi ile ifade edilmiştir. Hijyen kişisel bazda başlayarak, yaşamın devam ettirildiği ev, iş yeri ortamına oradan da daha geniş anlamda çevreye kadar çok geniş bir alanı içine alan kurallar topluluğudur. Yaşamı sağlıklı, mutlu, etkin ve yararlı kılabilmenin yegâne anahtarı durumundadır.

Sağlığın korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla oluşturulan kurallar hijyen uygulamalarının esasını oluşturmaktadır. Geniş bir tanımlama yapılacak olursa; bireysel olarak vücut, el, diş temizliğinden, yaşanılan evlerin dinlenecek, eğlenilebilecek mekân olarak dizayn edilmesine kadar yapılması gereken bütün eylemler hijyenik kurallar çerçevesinde yapılmalıdır. İş yerlerinde kullanılan koltuk, sandalye, çalışma masası, çalışma tezgahının uygun pozisyonda kullanılması, çalışma odası, yemekhane gibi ortamların aydınlatma, termal konfor, uygun hava akım şiddeti, iç ortam hava kalitesi, yalıtım, gürültü, radyasyon ve dezenfeksiyonu gibi tam etkin ve yararlı çalışabilmeyi, bunu yaparken de sağlığı koruma adına yapılan düzenlemelerin hepsi endüstriyel hijyen olarak da tanımlanabilen iş yerlerindeki hijyenik kuralları içermektedir. Çevrede toprak, su ve havanın kirletilmemesi, tüketim sonrası ortaya çıkan katı ve sıvı atıkların güvenli bir şekilde bertarafı da tamamen hijyen konusuna dâhil olmaktadır. Gıda üretim tesislerinin alt yapı ve inşalarının planlanması, ürünlerin üretilmesinden, paketlenmesine, depolanmasına ve satışına kadar geçen süre içerisinde sağlığı tehdit edebilecek her türlü faktörün engellenmesi de hijyenle ilgili konular kapsamındadır. Ayrıca çalışan personelin hijyenle ilgili bilgilendirilmesine ilişkin yapılan eğitim faaliyetleri ve personel sağlığı için iş yerinde alınan önlemler de iş yerlerinde hijyenik koşulların oluşturulmasında önemli bir basamak teşkil etmektedir.

Bir Cevap Yazın