Hijyenin Tanımı

Yunan mitolojisinden etkilenilerek dünya tıp literatüründe geçen hijyen kelimesi DSÖ’ye göre “sağlık hâlinin korunması, devam ettirilmesi ve hastalıkların engellenmesi amacıyla yapılan uygulamalar ve yardımcı koşulların hepsini birden kapsayan işlemlerin bütünüdür” olarak tanımlanmıştır. Bu ifadeye göre sağlığı olumsuz etkileyecek her türlü fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve psikolojik etkilerin önüne geçilmesi adına yapılan faaliyetlerin tamamıdır. Osmanlı Döneminde hijyen kelimesi “sağlık bilgisi ve sağlığın korunması” anlamına gelen hıfzısıhha kelimesi ile ifade edilmiştir. Hijyen kişisel bazda başlayarak, yaşamın devam ettirildiği ev, iş yeri ortamına oradan da daha geniş anlamda çevreye kadar çok geniş bir alanı içine alan kurallar topluluğudur. Yaşamı sağlıklı, mutlu, etkin ve yararlı … Okumaya devam et Hijyenin Tanımı

Hijyenin Tarihçesi

Yunan mitolojisine göre Epimetheus, Zeus’un elinden ateşi çalmıştır ve insanlara vermiştir. İnanışa göre bu duruma çok kızan Zeus’ta insanlardan intikam almak için güzel bir kadın olan Pandora’yı göndermiştir. Pandora’ya aşık olan ve evlenen Epimetheus’a Pandora düğün hediyesi olarak elinde topraktan bir kavanozla (Pandora’nın kutusu) gelmiştir (Şekil 1.1). Merakına yenik düşen Pandora’nın, kavanozun kapağını açmasıyla kavanozda saklı olan kötülükler dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bu durum karşısında da insanları her türlü hastalıklar ve kötülükler etkilemeye başlamıştır. Mitolojide Apollon’un oğlu Aesculape tıbbın ve sağlığın tanrısı olarak kabul edilirken, Aesculape’nin kızı ve yardımcısı Hygien’a sağlık, temizlik ve ay tanrıçası olarak kabul edilmektedir (Şekil 1.2). Aesculape … Okumaya devam et Hijyenin Tarihçesi

Birey, Sağlık ve Hijyen

Yaratılışı gereği insanoğlu hep istek, ihtiyaç ve arzularını gerçekleştirme umuduyla yaşar. Bu elde etme arzusu ve isteği de insanı diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerindendir. İyi bir çocukluk ve coşkuyla dolu geçen gençlik çağı sonrasında iyi bir eğitim alarak zevkle yapacağı ve iyi para kazandıran bir işe sahip olma, mutlu bir aile kurabilme yaşamı boyunca her insanın istekleri arasındadır. Doğruyu yanlıştan ayırabilen, ne istediğini bilen, hedeflerine gidecek yolu seçebilen ve bu yolda yapması gerekenleri çok iyi tahlil edebilen, karşısına çıkan sorunlara çözüm bulabilen bireyler, hiç şüphesiz bu isteklerinin birçoğunu da elde edebilme fırsatı yakalayabilirler. Bu yaşam tarzını benimsemiş bireylerin oluşturduğu toplumlar … Okumaya devam et Birey, Sağlık ve Hijyen