Hijyen ve Sanitasyon: 2.1.6. Gazlar

Hijyen ve Sanitasyon: Hijyenik Temizlik Uygulamaları ve Kullanılan Maddeler 2.1.6. Gazlar

2.1.6. Gazlar

2.1.6.1. Formol buharı: Formaldehitin %2’lik çözeltileri 50-80°C’de gaz hâline getirilerek kapalı ortamların dezenfekte edilmesinde kullanılır.

2.1.6.2. Klor: Klor gazı suyun dezenfeksiyonunda kullanılır. Suda aktif klor hâline geçer. Gaz hâlinde solunan klor gazı çok zehirlidir

2.1.6.3. Etilen oksit: Renksiz, çok hafif kokulu, yanıcı, patlayıcı, toksik bir gazdır. Ortam ısısı 10 °C’nin altında ise sıvı hâle geçer. Ticari olarak saf hâlde değil, karbondioksitle birlikte karışım hâlinde bulunur. Isıya ve buhara duyarlı operasyon malzemelerinin dezenfeksiyonunda kullanılmakla birlikte, çok toksik olması ve kullanım sonrası çevreye zarar vermesinden dolayı çok tercih edilmez.

2.1.6.4. Kükürt dioksit: Kükürtün yakılması ile elde edilir. Solunum yollarında ve mukozalarda şiddetli irritasyona sebep olur. Bakteri, virüs ve parazitleri öldürücü etkisi vardır.

Bir Cevap Yazın