Okul Hijyeni Nasıl Yapılır?

Sağlıklı bir toplum oluşturabilmenin yolu çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyi olmalarının sağlanmasından geçmektedir. Çocukların sağlıklı olarak büyüyebilmeleri ve gelişebilmeler için, çevresel koşullara uyum sağlayabilmeleri, bunun için de uyum kapasite ve yeteneklerinin de geliştirilmesi gereklidir. Çocuklar çevresel koşullara karşı büyüklere göre daha duyarlıdırlar, çok daha çabuk etkilenirler. Bu etki kısa veya uzun süre devam edebilir. Hatta çocuklarda çevresel etkenlerin kalıcı etki yapabilme riski oldukça yüksektir.

Okul, çocuk, genç ve yetişkinlerin eğitim ve öğretim gördükleri bina ve kurumlardır. Okul hijyeni okuldaki fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik koşulların sağlıklı hâle getirilmesini amaçlar. Okul çevresi gerek çalışanların gerekse öğrencilerin sağlığını, güvenliğini, davranış ve alışkanlıklarını, çalışma ve öğrenme verimliliğini etkileyen bir ortamdır. Sağlıklı okul hayatı, güvenli ve sağlıklı fizik ve sosyal çevreyi sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenciler ve okul çalışanlarının aileleri ile birlikte sağlık durumlarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, okul yaşamının sağlıklı olmasının sağlanması ve sürdürülmesi; öğrencilere, ailelere ve topluma sağlık eğitimi verilmesi için yapılan çalışmalara “Okul Sağlığı Hizmetleri” denir.

Okul sağlığı programları oluşturulurken bazı modeller oluşturulmuş ve oluşturulan bu modeller zaman içerisinde geliştirilerek uygulamaya konulmuştur. Bu modeller şunlardır:

1- Üç Bileşenli Model: 1980’lere kadar uygulanan sağlık eğitimi, sağlık hizmetleri ve sağlıklı çevre modelidir.

2- Sekiz Bileşenli Model: 1980’lerden sonra kulllanılan sağlık eğitimi, sağlık hizmetleri, sağlıklı okul çevresi, fiziksel eğitim, beslenme hizmetleri, çalışanlar için sağlığın teşviki, psikolojik ve sosyal danışmanlık, aile ev toplum işbirliği ve katılımının sağlanmasını içeren modeldir.

3- Çok Bileşenli Model: Günümüzde yapılmaya ve uygulanmaya çalışılan; okul sağlığını sadece okul ve okul içerisindeki yönetim birimleri içine hapsetmeyip fiziksel, kimyasal, zihinsel (mental) ve psikososyal çevreyi bir bütün olarak ele alan, aileyi, toplumu, çocuğun yaşadığı ortamı, konutu, okul dışında aldığı eğitimleri ve spor gibi diğer aktiviteleri ve bunları aldığı veya yaptığı yerleri de, yani çocuğun okul dışında temas ettiği tüm çevresel faktörleri ve yaşamını ele alan, çok kapsamlı ve bütüncül uygulama modelidir.

Okulda çocukların, gençlerin, yetişkinlerin, öğretmen ve diğer okul çalışanlarının, aileler ve diğer ilgili kişi, kurum ve kuruluşların katılımı ve desteği ile sağlıklı bir çevrede, sağlığı etkileyen olumsuz faktörler konusunda önceden duyarlı hâle getirmek “okul sağlığı ve hijyeni” çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu yaklaşımla binalardan başlayarak okulun sınıf, laboratuvar, oyun ve spor sahaları, yeme-içme alanları gibi bölgelerde sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortam sağlamak; okuldaki öğrenci ve çalışanların bedensel, psikolojik ve sosyal potansiyellerini kullanma, sağlıklarını koruma ve geliştirmelerini mümkün kılacaktır. Okul sağlığı ve hijyeni konusu hijyenin klasik tanımına uygun olarak 5 bölümde incelenecektir.

Bir Cevap Yazın