Düzyazı (Nesir) Türleri: Roman | Romanın İlkleri Nelerdir?

Roman, yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların belli bir kurgu içinde anlatılmasıdır. Roman öyküye göre daha kapsamlıdır. Romanda olay ve karakterler birkaç koldan ilerler.

Batıda yazılan ilk romanlardan biri ”Donkişot”tur. (16.yy)

  • Bizde ilk yerli roman: Taaşuk- ı Talat ve Fitnat ”Şemsettin Sami”dir. (19.yy)
  • İlk çeviri roman: Telemaque ”Yusuf Kamil Paşa”dan.
  • İlk edebi roman: İntibah ”Namık Kemal”den.
  • İlk tarihi roman: Cezmi ”Namık Kemal”den.
  • İlk realist roman: Araba Sevdası ”Recaizade Mahmut Ekrem”den.
  • İlk psikolojik roman: Eylül ”Mehmet Rauf”
  • İlk köy romanı: Karabibik ”Nabizade Nazım”

Bir Cevap Yazın