Ulaşılmak İstenen Amaca Göre Temizlik

Ulaşılmak İstenen Amaca Göre Temizlik (Temizlik Derecesine Göre)

Fiziksel Temizlik: Doğrudan görünen veya koltuk, masa, dolap gibi araç ve gereçlerin arkası ve altında kalan görünmeyen yerlerin toz, kir, çöp vb. maddelerden arındırılmasıdır. Mekanik olarak süpürme ve silme işlemi ile yapılır.

Kimyasal: Temizlik Gözle görünen ve görünmeyen her türlü kirin ve kalıntının kirli yüzeylerden temizlenmesi amacıyla, üretilen kimyasal maddelerle yapıldığı temizlik işlemidir. Deterjan, jel, sabun ve deterjan aktivitesi gösteren diğer temizlik maddeleri kullanılır. Bu işlem için en uygun temizlik araç, gereç, alet, cihaz ve makineler ile yapılabilir.

Mikrobiyolojik Temizlik: Mikrobiyolojik temizlikte patojen mikroorganizmaların tamamının, saprofit mikroorganizmaların ise bir kısmının temizlenmesi amaçlanır. Fiziksel ve kimyasal temizlik işlemi ile toplam mikroorganizma sayısında önemli bir azalma olur. Fakat geriye kalan etkenler kısa sürede çoğalıp tehlike oluşturabilir. Bu nedenle mikroorganizmalara yönelik temizlik malzemelerinin kullanılması gerekir. Genel yüzeylerde mikrobiyolojik temizlik için kullanılabilecek en iyi temizlik ürünü ve dezenfektanı sodyum hipoklorit yani çamaşır suyudur. Mikrobiyolojik temizlik işlemi direk yapılabilmektedir. Fakat fiziksel temizlik işlemi ile gözle görünür kirlerin temizlenmesi sonrasında yapılması, antibakteriyel etkinin daha etkili olmasını sağlar.

Osmolojik Temizlik: Ortamda kokuya neden olan görünen ve görünmeyen kirlerin giderilmesi işlemine denir.

Entomolojik Temizlik: Entomoloji kelimesi böcekbilim anlamına gelir. Ortamda haşere olmaması için yapılan temizlik ve kontrolüdür.

Bir Cevap Yazın