Uygulama Şekline Göre Temizlik

Hijyen ve Sanitasyon Uygulama Şekline Göre Temizlik

Uygulama şekline göre temizlik ikiye ayrılır.

Elle Yapılan Temizlik

Basit, kontrollü ve ekonomik olarak yapılabilen bir temizlik şeklidir. Evlerin temizliğinde en çok tercih edilen temizlik şeklidir. Temizlenecek yerin el süpürgesi veya elektrikli süpürgelerle süpürülmesi sonrasında su ile temizleme işlemine geçilir. Elle temizlik işlemlerinde kullanılacak suyun sıcaklığının 35 °C’nin altına düşmemesi, 45 °C’nin de üstüne çıkmaması gereklidir. Soğuk su kirlerin giderilmesinde etkili olmazken çok sıcak suda temizlik yapan kişinin ellerine zarar verebilir. Kullanılacak temizleme maddesinin cildi tahriş etmeyecek özellikte olması gereklidir. Temizlikte kullanılacak fırça, sünger gibi gereçlerin kullanıldıkları yüzeylere zarar vermemesi gereklidir. Elle temizlik işleminde etkin bir temizlik elde edebilme derecesi, temizliği yapılan yerin veya yüzeyin durumu, kullanılan suyun sıcaklığı, temizlik malzemesinin özelliği ve temizlik yapma süresine göre değişiklik gösterir.

Makineyle Yapılan Temizlik

Teknolojik gelişmelerle birlikte özellikle büyük gıda işletmelerinde kullanılan alet ve ekipmanların elle yapılan temizlik işlemlerinin yerini, otomatik veya yarı otomatik olarak yapılan temizleme yöntemleri almaktadır. Bu temizlik biçiminde makineler sayesinde, gıda ve diğer endüstriyel alanlarda kullanılan ve kirlenmiş alet ve ekipmanların hiç hareket ettirilmeksizin veya parçalara ayrılmaksızın temizlenmesi sağlanır. Özellikle geniş tankların ve uzun boruların temizlenmesinde büyük avantaj sağlamaktadır. Bu alanların temizlenmesinde personelin kimyasal maddelerden olumsuz etkilenmesinin de önüne geçilmiş olunur. Sabit hâlde bulunan makinelerdeki deterjan, su, asit ve dezenfektanlar, bir pompa yardımıyla kirli tank ve boru sistemlerine otomatik olarak gönderilmekte yıkama işlemi tamamlanmaktadır. Bu makinelerin programlarında; ön yıkama, deterjanla yıkama, çalkama, (gerekirse asitle yıkama) dezenfeksiyon ve son yıkama işlemleri bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın