Sınav Soruları 7. Ünite – Toksikolojiye Giriş ve Genel Toksikoloji

Farmakoloji ve Toksikoloji Sınav Soruları ve Cevapları: Ünite 7

DİKKAT! SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR

1- Zehirler en çok hangi yolla vücuda girer?

a. Solunum yolu
b. Sindirim yolu
c. Deri yolu
d. Kas içi yol
e. Deri altı yol

2- Akut zehirlenmede zehirin alınması ile zehirlenmenin şekillenmesi arasında geçen süre en fazla ne kadardır?

a. 1 Saat
b. 30 Dakika
c. 1-3 Gün
d. 1-3 Hafta
e. 1 Ay

3- 50-500 mg/kg dozda zehirlenme yapan bir madde nasıl nitelenir?

a. Aşırı zehirli
b. Fazla zehirli
c. Pratik olarak zehirsiz
d. Az zehirli
e. Orta derecede zehirli

4- Aşağıdaki zehirlerden hangisi bitki kaynaklı bir zehir örneği değildir?

a. Atropin
b. Siyanogenetik glikozid
c. Morfin
d. Arsenik
e. Tanen

5- Aşağıdakilerden hangisi kronik zehirlenmenin nedenleri arasındadır?

a. Bir hafta düşük miktarda alınması
b. Zehirli maddenin yüksek miktarda birkaç kez alınması
c. Zehirlenmenin aniden şekillenmesi
d. 2-5 gün içinde ölüm görülmesi
e. Zehirin yavaş metabolize edilmesi nedeniyle birikmesi

6- Aşağıdakilerden hangisi tür duyarlığı için yanlış olarak ifade edilmiştir?

a. Ruminantlar madensel zehirlere karşı duyarlıdır.
b. Kurbağalar kürarla zehirlenmeye duyarlıdır.
c. DDT insektlerin kabuğundan emilerek zehirleyici etkisini gösterir.
d. Koyunlar bakırla kronik zehirlenmeye duyarlıdır.
e. Sıçanlar kusamadığı için ada soğanıyla zehirlenirler

7- Zehirlerin biyotransformasyonu en çok hangi organda gerçekleşir?

a. Böbrek
b. Beyin
c. Akciğer
d. Karaciğer
e. Dalak

8- Zehirlerin vücuttan atılımında aşağıdakilerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?

a. Arsenik kıllarda, altın ve gümüş deride birikim yapar.
b. Madensel bakır ve kurşun dışkıyla çıkartılır.
c. Siyanür ve uçucu anestezikler safrayla atılır.
d. İyonlaşma derecesi yüksek olan bileşikler idrarla kolayca atılır.
e. Fosforla zehirlenmiş hayvanlarda solunum havası sarımsak
gibi kokar.

9- Aşağıdaki zehirlerden hangisi besin maddelerinin kötü bir şekilde hasat edildiği veya uygunsuz koşullarda depolandığında şekillenir?

a. Nitrat
b. Metaller
c. İnsektisid
d. Boyalar
e. Dikumarol

10- Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin kesin tanısı için kullanılan yöntemdir?

a. Toksikolojik analiz
b. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme
c. Organ ve dokulardaki hasarlar
d. Nekropsi
e. Klinik belirtiler

Eğer zehirlenme olayında kasıt olduğundan kuşkulanılıyorsa adli soruşturma yapılacaksa forensik (adli) toksikolojinin ilgi alanına girer. Zehirlenmelerin tanısıyla klinik toksikoloji; zehirlenmeye neden olan maddenin saptanmasıyla kimyasal (analitik) toksikoloji ilgilenir.

Fark alınan zehirli maddenin niteliği ve miktardır. Gerçek zehirler, çok az miktarlarda alındıklarında zehirlenmeye sebep olurken; zehirleyici maddeler ise ancak çok miktarda alındığında zehirlenmeye yol açar.

Hemoglobinin oksijen taşıma yeteneğini azaltarak hipoksiye neden olan zehirler, kan zehirleri olarak adlandırılır. Nitrat, nitrit, sodyum klorat ve karbon monoksit, gibi zehirler hemoglobindeki demirle birleşerek dokularda kullanılablir oksijenin azalmasına yol açarlar.

Zehirlilik dereceleri alanan zehirin miktarına göre sınıflandırılmıştır. Buna göre hayvanda zehirlenmeye neden olan zehirin miktarı kilogram canlı ağırlık için 20 miligramsa (20mg/ kg) bu zehir “fazla zehirli” kategorisine girer.

Akut zehirlenme zehirli bir maddenin zehirleyici dozlarda çoğunlukla bir defada alınmasıyla zehirlenme belirtilerinin 24 saat içinde görüldüğü ve ölümle sonuçlanabildiği bir olaydır. Kronik zehirlenme ise zehirli maddeye daha düşük miktarlarda ve uzun süreçte maruz kalınmasıyla 1-3 ayda şekillenir. Bu durumda akut ve kronik zehirlenme tiplerini ayıran kriterler alınan zehirin miktarı ile maruz kalınan süredir.

Hayvanlardaki peklik, genellikle sindirim sistemi hareketlerininde yavaşlamaya yol açan durumlarda görülür. Peklik nedeniyle barsak içeriği uzun süre barsaklarda kalabilir. Bu durumda zehirlerin vücutta kalış süreleri uzayacağı için emilimleri artar.

Zehirler ya hiç değişmemiş şekilde veya birinci faz ve ikinci reaksiyonlarından sonra direk olarak; ya da birinci fazdan sonra ikinci faz reaksiyonları sonucunda 4 olasılıkla vücuttan çıkartılabilir.

İnsan etkinlikleriyle oluşan zehirlenmelerden pestisitler, hayvanlardaki en yaygın zehirlenme nedenleri arasında sayılmaktadır.

Zehirlenmeleri klinik belirtileri nedeniyle hastalıklardan ayırt etmek güçtür. Zehirlenmelerde vücut sıcaklığı genellikle normaldir. Bu nedenle vücut sıcaklığı artışı ile seyreden enfeksiyon hastalıklarından vücut sıcaklığının değişmemesi nedeniyle ayırt edilebilir.

Semptomatik ve destekleyici tedavinin amacı, zehirlenmelerde hayvanın yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlamaktır. Bu tedavide kazanılan süre hayvanın zehiri vücudundan atması veya etkin tedaviye olanak sağlaması bakımından önemlidir

Bir Cevap Yazın