Türkler İçin Kayın Ağacının Önemi

Tengrici-Şamanist Türkler için Kayın ağacı ne ifade ediyor? Osman Gazi eski Şamanistlerden miydi? Osmanlının kökenindeki Tengrici anlayış ve Kayın ağacı! Osmanlıların mezarlarına kadar işleyen, rüyalarına kadar giren Tengri motifleri!

Türklerin milli inancı Gök Tanrı inancıdır. Bu inanca Tengricilik veya Türk şamanizmide denmektedir. Tanrı Türkçe bir kelimedir, bu kelimeyi hristiyanlar kullanmaz. Hristiyanlar GOD der. Tanrı kelimesi Tengriden türemiştir. Kayın Ağacı dünyanın en hızlı kaynayan ve birleşen ağacı olduğu için orta Asya Şaman Türkleri iki ailenin birleşmesinin sembolü olarak kayın ağacını tanımlamış. İnsanların eşlerinin ailelerine kaynana, kaynata, kayınço şeklinde seslenmesinin sebebi de budur. Şamanist Türklerin en kutsal bildikleri ağaç kayın ağacıdır. Kutsal sayıldığı için bay kayın denilen bu ağaç bütün şaman ayinlerinde yer alır. Ağaç motifi olan kayın Altaylarda şaman ayinlerinde doğum, düğün ve bayramlarda önemli bir unsurdur. Ataların hayatları bu ağaçla bağlanırdı. Toprağın ruhunun da kayın ağacında olduğuna inanılmıştır. Kayın, Tanrı’yla kulu arasında ilahi bir köprü gibi düşünülürdü. Kayın ağacının ilk ve en önemli özelliği çok uzun yıllar yaşamasıdır. Bir kayın ağacı ortalama 700 yıl kadar yaşayabilmektedir. Kayın ağacı ayrıca Kızıl Elma ve Büyük Türk İmparatorluğu ülküsünü de ifade etmektedir. Ataman Bey yani sonradan adı Osman Bey olan Kayı beyi de rüyasında kayın ağacı görmüş ve Devlet-i Aliyye (Osmanlı İmparatorluğu) 700 yıl ayakta kalmıştır. Zaten ilk Osmanlıların mezarlarına türbelerine baktığımızda şamanizme yani Türk dinine (Gök Tanrıcılık-Tengricilik) ait pek çok semboller görmekteyiz. Tengrici-Şamanist Türkler Osmanlının ilk yıllarında yoğun bir şekilde vardı fakat Fatih Sultan Mehmet’den sonra büyük bölümü yok oldu. Çünkü İslam dini Fatih ile beraber artık Devletin Resmi inancı oldu. Kuruluş Osman dizisinde de Osman Gazinin göğsünden ağaç çıkmış fakat Kuruluş Osman dizisi takipçi kitlesinden dolayı bu olayı İslami motiflerle, tarikatlarla, cemaatlerle süslemiştir. Ayrıca Kayın Ağacının bir diğer özelliği de bu ağaç türü 40 metreye kadar uzayabilir. Kendi içinde 10 alt türe ayrılır. Bunlar; Japon kayını, Çin kayını, Amerika kayını, Tayvan kayını, Mavi Japon kayını, Güney Çin kayını, parıltılı kayın, Meksika kayını, doğu kayını ve Avrupa kayınıdır. Ülkemizde çoğunlukla Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yetişir. Yaprak döken bir ağaçtır. Rüzgâr ve soğuğa karşı dayanıklı bir yapısı vardır. Gelişimi yavaştır, büyümesi zaman alır.

Bir Cevap Yazın