Resmî Mektup ve Açık Mektup

Resmî Mektup

Resmî dairelerin ve tüzel kişilik taşıyan kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmî yazılarla, bunların vatandaşların başvurularına verdikleri yazılı cevaplara denir. Resmî mektuplar ve iş mektupları biçim ve içerik açısından bakıldığında dilekçe yazımı ile benzerlik göstermektedir. Dilekçeden farkı, bu tür mektuplarda tarihle birlikte mektubun sıra numarası ve konusunun belirtilmesidir. Cevap niteliğinde olan resmî mektuplarda ilgi hanesine cevabı olduğu mektubun sayı ve tarihi, konu başlığına da kısaca maksat yazılır. Bundan sonra iki ya da üç satır aralığı bırakılarak mektup yazılır.

Açık Mektup

Herhangi bir düşüncenin, görüşün açıklanması veya bir tezin savunulması ve halka duyurulması için yazılan ve gazete veya dergi aracılığıyla yayımlanan mektuplardır. Toplumu ilgilendiren ya da bireysel bir konuda kamuoyunun da desteğini almak maksadıyla etki artırmak amaçlı yazılan mektup türüdür.

Bir Cevap Yazın