Osmanlıda Panayır ve Şenlikler

Osmanlı Devleti toplum hayatı açısından panayırlar ve şenlikler önemli bir yere sahiptir. Osmanlı panayırlarında ülkenin çeşitli bölgelerinden gelenler hem ürünlerini satarlar hem de toplumsal kaynaşma, dayanışma ve bir arada bulunma kültürünü yaşatırlardı. Osmanlı Devleti’nde padişahın tahta çıkışları şenlik havasıyla geçmiştir. Bunun yanında sultanların evlilikleri ve şehzadelerin doğumları ile sünnet merasimleri şenlik havasında yapılmıştır. Yapılan şenlikler içinde ramazan ayları özel bir öneme sahiptir. Teravih namazından sonra Müslümanlar kahvehanelerde ve odalarda toplanarak eğlenmişlerdir. Meddah, orta oyunu, karagöz gibi eğlenceler tertip edilmiştir. 16. yüzyılda padişahların tahta geçişi ve kazanılan zaferler dolayısıyla donanma şenlikleri düzenlenmiştir. Şenlikler halka tellallar vasıtasıyla duyurulurdu. İstanbul baştan başa süslenir, minareler arasında mahyalar asılırdı. Top atışıyla başlayan şenliklerde havai fişekler, hokkabazlar, cambazlar gösteriler yapmışlardır. Donanma şenliklerinde geceleri fener alayları düzenlenmiştir.

Bir Cevap Yazın