Batı, İstanbul’un Fethini ve Ayasofya’yı Unutmadı

Anadolu ile Rumeli arasında Osmanlı ülkesi ancak İstanbul fethedilince birleşik sağlam bir imparatorluk olarak kurulmuş olacaktı. Genç Sultan Mehmed bunu iyi anlamıştı. Fâtih için Bizans tahtına sahip olmak özel bir anlam taşıyordu. Fütûhâtını Batı Hıristiyan dünyasına karşı yapacaktı ve kendini Roma’nın tek ve gerçek mirasçısı saymak imkânı bu fütûhâtı oldukça kolaylaştırabilirdi. Fethin ilk günü Fâtih, Topkapı yakınında içeri girmiş, Sur’a yakın anayol solunda secdeye gelip Tanrı’ya hamd ü şükr namazı kılarak dua etmiş. Sonraları aynı yerde bir çeşme yapılmasını emretmiş. Batı, İstanbul’un fethini ve Ayasofya’yı hiçbir zaman unutmadı.

Kaynak: Halil İnalcık Fâtih Sultan Mehmed Han İş Kültür Yayınları

Bir Cevap Yazın