Tedarik Zinciri Ünite 2 Soru-Cevap

Tedarik Zinciri Ünite 2 Soru-Cevap

Not: Doğru Cevaplar Kalın Punto İle yazılmıştır. 

1.Aşağıdakilerden hangisi, tedarik zinciri gelişim evrelerinden 1970’ler-1980’ler döneminde görülmüştür?

a. İşletme dışı bütünleşme
b. Yönetimde işlevsel yaklaşımlar
c. İşletme içi bütünleşme
d. Yönetim odaklılık
e. Envanter odaklılık

2. Tedarik zincirini oluşturan işletmelerde taşıma komisyonculuğu, depo yönetimi, taşımacılık gibi alanlarda uzmanlaşma hangi döneme rastlamaktadır?

a. Kavram oluşturma
b. Bütünleşme
c. Küreselleşme
d. Bir hizmet olarak tedarik zinciri yönetimi
e. Dış kaynak kullanımı

3. Aşağıdakilerden hangisi, tedarik zinciri katılımcıları arasındaki karşı duruşların yol açabileceği sorunlardan biri değildir?

a. Şeffaflık
b. Tedarik zinciri için belirlenen genel amacın elde edilmesi
c. Çoklu ve gizli amaçlar
d. Özerklik
e. Hesap verebilirlik

4. Aşağıdakilerden hangisi yönetsel güçlüklerle ilgili engellerden biri değildir?

a. Bilgi teknolojisi yetersizliği
b. Bilgi sistemi yetersizliği
c. Kültür farklılıkları
d. Performans ölçüm eksikliği
e. Güven eksikliği

5. Tedarik zincirinin etkin yönetiminde göz önünde tutulması gereken beş farklı süreçten hangisi tedarik zinciri yönetiminin temelidir ve işletmece benimsenen felsefeye uyumlu olarak oluşturulur?

a. Planlama
b. Uygulama
c. Bilgi teknolojisi
d. Örgütler arası yapı
e. Ölçüm

6. Kaynak araştırma ve seçimi, müzakereler, tedarikçi işbirliği geliştirme tedarik zinciri karması elemanlarından hangisinin kapsamındadır?

a. Teknik destek
b. Nakliye
c. Stok yönetimi
d. Satın alma
e. Üretim planlama

7. Genellikle fonksiyonel yaklaşımdan ayrılarak, daha düşük malzeme maliyetleri elde etme düşüncesi hangi tedarik zinciri yaklaşımı olarak kabul edilir?

a. Fonksiyonel
b. Süreç modeli
c. Tedarik
d. Lojistik
e. Stratejik

8. Fabrika kapasitesi, konum ve planı, programlama, imalat kaynak planlaması ve süreçteki işlerin denetlenmesi tedarik zinciri karma elemanlarınan hangisinin kapsamına girmektedir?

a. Satın alma
b. Üretim planlama
c. Stok yönetimi
d. Nakliye
e. Teknik destek

9. Aşağıdaki işletim stratejilerinden hangisi, nihai ürünün pek çok türü olduğunda, işletme düşük düzeyde stok tutma isteği taşıdığında ve daha kısa teslimat gerektiren durumlarda tercih edilir?

a. Satış için üretim
b. Stok için üretim
c. Sipariş için üretim
d. Müşteri isteklerine bağlı üretim
e. Sipariş yapılandırma

10. İşletmenin mevcut tedarik zinciri becerilerinin ve uzmanlık alanlarıyla ilgili kapasitesinin analiz edilmesiyle başlayan stratejiye ne ad verilir?

a. Kanal stratejisi
b. Varlıklara dayalı strateji
c. Dış kaynaklardan yararlanma stratejisi
d. Müşteri hizmet stratejisi
e. İşletim stratejisi

Bir Cevap Yazın