Osmanlı Reisülküttab’ı Ahmed Akif Efendinin Fransız İhtilali Hakkında Düşünceleri

Osmanlı Reisülküttab’ı Ahmed Akif Efendinin Fransız İhtilali Hakkında Düşünceleri

‘’Fransız İhtilali dinsizlerin,bozguncuların kafasından çıkmış fitne ve fesat ateşinden başka bir şey değildir. Voltaire ve Rousseau denen meşhur zındıkların ve onlar gibi diğer maddiyatçılar, uzun süre peygamberleri ve hükümdarları küçük düşüren, dinsizliği kışkırtan, eşitlik ve cumhuriyeti ballandıran fikirler yaymışlardır. Halkın büyük bir kısmı da bu zehirli fikirlere kanarak, kendilerini bu dünyada tam mutluluğa kavuşturacağı düşüncesiyle eşitlik ve hürriyet ilkelerine yüksekten bağlanmışlardır. Halk vicdanından Allah korkusunu silen ve onu türlü kötülüklere sevk eden ihtilalın fesatçı ve bozguncu önderleri bununla da yetinmeyerek,insan hakları adını verdikleri beyannameyi bütün dillere çevirip yaymak suretiyle her yerde halkı meşru hükümdarlara karşı ayaklanmaya davet etmişlerdir.’’

Bir Cevap Yazın