Şok Dalgaları

Bir depremin titreşimli yerin derinliklerinden geçer. Bilim adamları, bunlara şok dalgaları ya da sismik dalgalar adını vermişlerdir. (Sismik sözcüğü, Yunancada “titreyen Dünya” anlamına gelen “seismos” sözcüğünden türetilmiştir.) Deprem odağından yayılan farklı türdeki şok dalgaları, içinden geçtikleri kayalarda değişik titreşimler oluşturur.

Şok dalgalarının başlıca iki türü primer (birincil) ve sekonder (ikincil) olarak adlandırılır. Primer ya da P dalgaları, İçin he en geçtikleri kayaları sıkıştırır ve gerer. Sekonder ya da S dalgaları, kayaları aynı anda hem yukarı – aşağı, hem de iki yana doğru hareket ettirir. Yüzey dalgaları adı verilen diğer türdeki şok dalgalarının da değişik sarsıntı yaratıcı etkileri vardır. Bunlar her depremde görülmez. Ancak görüldüklerinde, deprem merkezine çok uzak yerlerde bile hasara yol açabilirler.

Bir Cevap Yazın