Şecerüddûr (İncilerin Ağacı) Hatun

Şecerüddûr (İncilerin Ağacı) Hatun

Şecerüddûr 1250’de Deşti-Kıpçak bölgesinden Mısır Kahire ‘ye Eyybubi hanedanlığına cariye olarak getirildi. Zekasıyla herkesi kendine hayran bırakan bu kız eşinin ölümünden sonra tahtta geçen ve yönetimden bir haber olan üvey oğlunu öldürtmüş ve darbe yaparak saltanatı askeri güçle ele geçirmiştir.

Bu askeri güç ise (Türkler, 9. yüzyıldan itibaren paralı/köle asker olarak İslam ordularında yer almaya başladılar. Kısa zamanda içlerinde yöneticiliğe yükselenler oldu. ‘Memlûk’ adı verilen bu askerler Eyyûbî devletinin de en önemli birlikleri arasında yer alırdı.İşte bu Türklerden oluşan Memlûk birliklerinin desteğiyle darbe yapıp yönetime geçti. O dönemde henüz komutan olan Memlük Devleti’nin kurucusu sayılan Baybars ‘ın desteğini aldı.Hatta Turan Şah’ı,Baybars’a öldürtmüştür. . Cuma hutbesinde ve bastırdığı paralardaki unvanı ise “Hind ve Sind, Yemen, San’a ve Aden ülkelerinin hükümdarı, Dinin ve Dünyanın Saflığı, Müslümanların Melikesi (kraliçe, ece) Şecerüddûr’ şanıyla tahta oturdu. Küçük çaplı savaşları ustalıkla yönetmiş Ve hatta 7.Haçlı seferinde Nil deltasındaki Mansura’yı kuşatan Fransız Kralı IX. Louis’yi esir almıştır. Baybars gibi oda Türk’ün köle olmayacağını bize göstermiştir.Hatta bazı kaynaklar Memlûk devletinin kurucusu olarak, başlangıç olarak Şecerüddûr (İncilerin Ağacı) Hatun’u sayar.

Darbe sonrası büyük bir kargaşa ortamı olması, Haçlı seferlerinin başlaması üzerine Türk Komutanlarından Şemseddin Aybek ile evlenip tahtı ona devretmiştir. Arkasından Türklerin egemenliği Kutuz Baybars, Kalavun ile sürmüş ve bahri Memlükler 250 sene hüküm sürmüş, peşinden gelen Çerkez asıllı olan burci memlükler devam etmiştir. Çerkez Memlükleri ise Yavuz Sultan Selim Tarih Sahnesinden Sildi.

Not: Çerkezler Türk değil Kafkas Kavmidir. Çerkezlerin ayrı bir dili, edebiyatı vardır.

Bir Cevap Yazın