Uldız Kağan

Avrupa Hun Devleti Kağanı Uldız 404-405 yıllarında ve bilhassa 409 yılında Tuna’yı geçerek, nehrin güneyinde bazı köprü-başlarını tutmak suretiyle Doğu Roma’ya Hun tehdidinin eksilmediğini göstermiş ve Grek(Yunan) kaynaklarına göre kendisi ile barış müzakeresi için gönderilen Trakya umumî valisine “Güneşin battığı yere kadar her yeri zaptedebilirim.!” diyerek meydan okumuştu.

Uldız’ın politikasına göre Vandallar, Vizigotlar ve diğer kabilelere karşı Batı Roma İmparatorluğu ile işbirliği yapılacaktı. Feasuale (Floransa’nın güneyinde bir şehir, Fiesole) Savaşında Hun ordusunu bizzat kumanda eden Uldız, Romalıların korkulu rüyası barbar Radagais’i destek Roma ordularıyla birlikte yendi. Ardından Radagais idam edildi (Ağustos 406). Bu olayla beraber Uldız Roma’nın geleceğini kurtarmış oluyordu. Uldız’ın genellikle Batı Roma İmparatorluğu ile ilişkileri hakkında bilgiler olsa da Doğu Roma İmparatorluğu ile ilişkiler hakkında da bazı bilgiler mevcuttur. Tuna Nehrini geçerek özellikle 409’da Doğu Roma İmparatorluğuna Hun tehdidinin eksilmediğini göstermiştir.

Bir Cevap Yazın