Bir Ordu Midesi Üzerinde Yürür

Bir Ordu Midesi Üzerinde Yürür…

Bu sözü 1848’de Fransa’nın ilk başkanı olan İmparator Louis Napoleon Bonaparte, karnı tok askerin daha iyi savaşıyor olmasından yola çıkarak söylemiş. Aşağıdaki minyatürde ise Sultan III. Murad’ın sadrazamı Lala Mustafa Paşa’nın 1578 senesinde çıktığı Gürcistan ve Şirvan seferleri sırasında ordusunun komutanlarına verdiği bir ziyafet yemeği resmedilmiş. Yani tarihe mal olmuş bu sözü söyleyen Napolyon’dan yaklaşık 270 sene önce bunun önemini anlamış ve ordusuna uygulamış bir asker daha doğrusu bir devlet yöntemi var karşımızda. Sonuçta askerini koyun eti ve pirinç ile doyuran Osmanlı’nın askeri başarılarını nasıl kazandığı da çok daha iyi anlaşılıyor.

Bir Cevap Yazın