Hayatını Büyük Hedeflere Adadı…

Osmanlı tahtına öyle bir hükümdar çıkmıştı ki, tek bir başkent, sabit bir saray, Bizans örneklerine göre düzenlenmiş ünvanlar, kurumlar, gelirler ve harcamalar, güvenli ve irade yönünden sultana tamamen bağlı memurlar ve sabit doğal sınırlar istedi ve bu büyük hedeflere hayatını adamaya hazırdı. Genç yaşta tahta çıkan 2. Mehmed, güçlü iradesi ile Osmanlı tarihinde işte böyle yeni bir çağ açtı. İnce yay biçimindeki kaşları, kartal biçimindeki burnu ve öne doğru çıkıntılı çeneyi barındıran yüzünde kendini teslim etmiş olduğu derin düşüncelerinin dışavurumu şeklinde bir çift melankolik bakışlı göz parlıyordu. Buna rağmen, ne Demirbaş Şarl karakterinde bir hayalci nede Napoleon gibi insanüstü büyüklükte bir ütopyacı idi.

Kaynak: Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Bir Cevap Yazın