İktisada Giriş: Piyasa Dengesi

İktisada Giriş: Piyasa Dengesi

Önceki kısımlarda yaptığımız açıklamalar ışığında piyasada iki ana iktisadi aktörün bulunduğunu, bunlardan birisinin ilgili mal ve hizmetten ne miktarda satın almak istediğine karar verecek olan tüketiciler diğerinin ise ilgili mal ve hizmetten ne miktarda satmak istediğine karar verecek olan üreticiler (firmalar) olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda, bir mal veya hizmete ilişkin piyasada iki farklı karar verici grup vardır. İki farklı grubun (üreticilerin ve tüketicilerin) kararlarının nasıl koordine edileceği ve neticede her iki grubunda üzerinde hemfikir olacağı belli bir spesifik fiyat ve miktar düzeyinin nasıl belirleneceği sorunu piyasa mekanizması tarafından çözümlenir. Belli bir zaman diliminde, farklı fiyat düzeylerinde üreticilerin bir mal veya hizmetten arz etmek istedikleri miktarlar ile tüketicilerin talep etmek istedikleri miktarların piyasada karşılıklı etkileşimi sonucunda piyasa dengesi (hem üreticilerin hem de tüketicilerin üzerinde mutabık olduğu denge fiyatı ve miktarı) belirlenir.

Bir Cevap Yazın