Müslüman Bilim Adamı: Şemsüddin Şehrizori

Şemsüddin Şehrizori, İşraki Okulunun fiili anlamda kurucusu ve okulun maktül manevi lideri Şahabeddin Sühreverdi’nin (Şeyh-ül-işrak’ın) sadık bir izleyicisi olarak bilinir. İşrakiliğin kurulması, felsefi ve tarihi bilgilerinin kaydedilmesi anlamında Şehrizori’nin çalışmaları çok önemlidir. Kimi yapıtları, özellikle de işrakilik hakkındaki çalışmaları bilinmekle birlikte, kendisi hakkında çok az bilgi mevcuttur. Eldeki bilgilerin kesinliği de sözkonusu değildir. Örneğin Sehrüverdi’nin Halep’te hapsedildiği sırada birlikte Şems adlı bir öğrencisinin bulunduğu ve bunun Şehrizori olduğu ileri sürülmektedir, ancak kesin bir şey söylenememektedir. Bu iddianın geçerli olamayacağını ileri sürülmektedir, onun felsefe ansiklopedisinin (Risail-üş-şeceretil- İlahiyye ve’l esrar-ür-Rabbaniyye) bitiriliş tarihine göre (Sühreverdi’nin ölümünden 90 yıl sonra), Şehrizori 1300’lerin sonunda hala yaşamaktadır çünkü. Doğumu ve ölümü ile ilgili tarihlerde de karmaşıklar vardır. Kesin olan şey İşrakilik felsefesinin daha sonraki gelişmesini derinden etkilemiş ve belirlemiş olduğudur. Sühreverdi’nin Telvihat´ı için ve ayrıca Hikmet-ül-işrak için iki ayrı şerh düşmüş ve bunlar kendisinden sonraki iki önemli işraki düşünürü tarafından büyük ölçüde değerlendirilmiştir. Bunlar İbn Kemmûne ve Kutbüddin Şirazi’dir.

Kaynak – İslam Felsefesi, Hilmi Ziya Ülken, Cem Yayınevi – İslam Felsefesi /Kaynakları ve Etkileri, Hilmi Ziya Ülken, Cem yayınları. – İslam Felsefesi Tarihi, Henry Corbin, çeviri: Hüseyin Hatemi, İletişim Yayınları.

Bir Cevap Yazın