Asgari Ücret Artışının Yararları ve ve Zararları

Asgari Ücret Artışının Artıları ve Eksileri

Son dönemde en çok tartışılan konulardan biri asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılacak olmasıdır. Bunun özel kesim firmaları için yaratacağı bazı olumsuz sonuçları ifade edersek:

1- Bazı işletmeler bu yükü kaldıramayacağı için çalışanların sayısını azaltma yoluna gider. Bu, işsizliği artırır.

2- İç pazara mal satan işletmelerin bir bölümü maliyetlerine gelen bu yükü fiyatlarına yansıtır. Bu, enflasyonu artırır. İşletmelerin bir bölümü ise bu artışı fiyatlarına yansıtamaz ve zarar ederler. Bir süre sonra kapanan işletmeler görürüz. Bu, işsizliği artırır.

3- İhracata yönelik işletmeler dış pazarlardaki darlıklar nedeniyle maliyetlerine gelen bu artışı kolay kolay fiyatlarına yansıtamazlar. Bu, onların kârını düşürür, bazılarında zarara yol açabilir. İhracatta düşüşler ortaya çıkabilir.

Asgari ücretin artırılmasının bazı olumlu sonuçları da olacak. Onları da sıralayalım:

1- Asgari ücretliler, tüketim eğilimi en yüksek kesimdedir. Dolayısıyla artış miktarı tüketim harcamalarının artışına gidecek ve talep artacak. Talep artışı, ilk aşamadaki üretim düşüşünü telafi edebilir. Buna karşılık fiyatların artmasına katkıda bulunur.

2- Talep artışı, üretimi ve dolayısıyla belirli oranda yatırımı artırarak yitirilmiş bulunan büyüme ivmesini geri getirebilir. Böylece ekonomide düşen büyüme oranı yeniden yukarı yönlenebilir.

3- Büyüme, eğer eski ivmesini yakalamaya başlarsa zaman içinde istihdamda olumlu gelişmeler görülmeye başlayabilir. Böylece başlangıçtaki işçi çıkarmalar tersine dönebilir.

4- Tüketim harcamalarında artış olması vergi tahsilatının da artmasına yol açar. Ve eğer asgari ücret artışına kamu desteği sağlanacaksa bu artıştan yararlanılabilir.

Demek ki asgari ücret artışının hem olumsuz hem de olumlu yanları olacak. Sıralama olarak önce olumsuz etkilerin sonra da olumlu etkilerin ortaya çıkmasını bekliyorum. Bir kısmı birbiriyle iç içe ortaya çıkacaktır.

Kaynak: Mahfi Eğilmez

Bir Cevap Yazın