Gerçek Bir Osmanlı Nasıl Görünür?

Biz Osmanlıyız veya Osmanlı Torunuyuz diye ortalıkta dolaşan, eline tespih alıp kafasına sarık takan insanlar çok var. Şalvar giymeyi, Arapça konuşmayı Osmanlılık olarak gören bu zihniyet acaba gerçekten Osmanlıları temsil ediyor mu? Turkcemalumatlar olarak cevap verelim. Hayır, etmiyorlar. Bunlar Osmanlıyı temsil etmiyorlar. Bir kişi kafasına sarık takarak, altına şalvar giyerek ve Arapça konuşarak Osmanlıyı temsil edemez. Öncelikle şu yanlışı bir düzeltmek lazım, Türkiye’de çoğu insan Osmanlıları Arapça konuşuyor zannediyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Osmanlı’nın resmi dili Türkçedir. Evet yanlış okumadınız. Türkçedir.

Osmanlı Anayasasında Aynen Şöyle Yazar;

23 Aralık 1876’da ilan edilen Osmanlı İmparatorluğu ilk anayasası olan Kanun-i Esasi’nin 18. maddesinde devletin resmî dilinin “Türkçe” olduğu belirtilmiş ve Türkçe bilmeyenlerin devlet memuriyetine alınmayacağı ifade edilmiştir: “

Madde 18 – Tebaa-i Osmaniyenin hidemat-ı devlette istihdam olunmak için devletin lisan-ı resmîsi olan Türkçeyi bilmeleri şarttır.

Ayrıca Fatih Kanunnamesinde de Devlet Memurlarının Türkçe bilmesi şart koşulmuştur. Türkçe öğrenemeyenler de devlet işlerinde görev yapamamıştır. Osmanlılar Arap alfabesi kullandığı için ve Divan Şairleri Arapça, Farsça sözcükler çok kullandığından dolayı Osmanlı’yı Arapça konuşuyor zannedenler büyük bir yanılgı içindeler. Şu an nasıl ki Latin alfabesi ile yazınca Latince konuşmuyorsak o zaman da Arap alfabesi ile yazınca Arapça konuşmuyorduk. Ayrıca dikkatinizi çekerim, Anayasa’da bile Osmanlıca yazmıyor, Türkçe yazıyor.

Şimdi Osmanlıcıyız diyerek Arapça konuşmayı meziyet görenler buna ne diyecekler? Ayrıca II. Abdülhamid’e bazı paşalar, Arapla ayaklanmasın diye devletin Resmi dili Arapça olsun diye başvuruda bulunduğu fakat Abdülhamid’in bunu kabul etmediği de bilinmektedir.

Kılık, Kıyafet meselesine gelirsek. II. Mahmud, 1829 yılında gerçekleştirdiği kılık kıyafet inkılabı ile artık devlet memurlarının şalvar, sarık giymesini yasaklamıştır. Yani bir Osmanlı memuru, eğer din görevlisi değilse sarık ve şalvar giyemezdi. Gerçi din görevlileri de genellikle pantolon ve ceket giymiştir.

Osmanlıcıların öve öve bitiremediği ikinci Abdülhamid Sarık takmamış ve şalvar giymemiştir. Sıradan vatandaşlar bile sarık ve şalvarla devlet dairelerine kolay kolay giremezdi.

Osmanlıcıyız diyenler Osmanlıyı iyi okusun. Tarihi iyi öğrensin. Ayrıca Osmanlı Padişahları defalarca Türk kökenli olduğunu, devletin de bir Türk devleti olduğunu belirtmiştir. Osmanlı Tarihçilerinin yazdığı kitaplarda da Osmanlı’dan sık sık Türk diye bahsedilir. Osmanlı hatasıyla, sevabıyla Türktür. Arapçılar, Arap hayranları kendilerine Osmanlıyı kalkan etmesinler.

Gerçek bir Osmanlı zeki, kültürlü bir beyfendi, hanımefendidir. Bir kaç tane dil bilir, şık giyinir, çağın şartlarını iyi değerlendirir, büyük bir dünya görüşü vardır. Gerçek bir Osmanlı olmak için de en başta Türklüğe, Türklere saygı göstermek gerekmektedir. İyi bir Osmanlı Türkçeyi de çok iyi konuşur.

Bir Cevap Yazın