İktisada Giriş 6. Ünite: Üretim ve Maliyetler

İktisada Giriş 6. Ünite: Üretim ve Maliyetler

Günlük hayatta gerçekleşen ekonomik faaliyet ve olayların açıklanmasında arz ve talep modellerinden sıklıkla faydalanılmaktadır. Talep modelleri bir mal veya hizmeti tüketim amaçlı satın almak isteyenlerin (tüketicilerin) davranışlarının açıklanmasında kullanılırken, arz modelleri bir mal veya hizmeti satmak amacıyla üretenlerin (üreticilerin veya firmaların) davranışlarının açıklanmasında kullanılmaktadır. Herhangi bir piyasa yapısı içinde faaliyet gösteren bir firmayı söz konusu piyasada faaliyette bulunmaya motive eden temel unsur, kârını en yüksek düzeye çıkarma (kâr maksimizasyonu) güdüsüdür. Bir firmanın elde edebileceği kâr düzeyini belirleyen iki ana bileşen vardır. Bunlar; firmanın hâsılat yapısı ile maliyet yapısıdır. Firma kârını en yüksek düzeye çıkarabilmek için; bir yandan kâr yapısı üzerinde pozitif (olumlu) yönde katkı sağlayan hâsılatlarını arttırmaya çalışırken diğer yandan kâr yapısı üzerinde negatif (olumsuz) yönde katkı sağlayan maliyetlerini azaltmaya çalışacaktır. Nihai ürüne ilişkin piyasa fiyatının firma için veri olduğu durumda firma hâsılatlarını üretim (çıktı) düzeyini kontrol ederek arttırmaya çalışır. Diğer taraftan hayata geçireceği çeşitli tedbir ve uygulamalarla da maliyetlerini azaltma yoluna gider.

Bir Cevap Yazın