İktisada Giriş 5. Ünite Önemli Bilgiler

İktisada Giriş 5. Ünite Önemli Bilgiler

Bağlayıcı bir tavan fiyat uygulamasıyla ortaya çıkan kıtlık nedeniyle tayınlama sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu durum uzun kuyrukların oluşmasına yol açarak zaman kaybına neden olacaktır. Satıcılar kendi müşterilerine, yakınlarına öncelik vererek karmaşaya yol açabilecektir. Yine bağlayıcı tavan fiyatı ile özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde karaborsa fiyatının oluşmasına yol açabilecektir. Bir başka sorun, bu fiyat düzeyinde satılan ürünün kalitesini geliştirmeye yönelik çabalar düşük düzeyde olacaktır. Maliyeti düşürmek için firmalar düşük kaliteye yöneleceklerdir.

Miktar kontrolleri kota uygulamaları sonucu gerçekleştirilir. Kotalar en sık uluslararası ticarette ve üretimde uygulanır. Üretim kotası devletin arz edilen mal ve hizmet miktarını sınırlayarak, tam rekabet koşullarında oluşmuş olan piyasa fiyatını üreticilerin lehine arttırması yönündeki bir politikayı tanımlamaktadır. Yine ithalata konulan kota ile belli bir dönem boyunca ithal edilecek ürün miktarı üzerine bir tavan koyulmasıdır. İthal kotaları ile ulusal endüstriler diğer ülke üreticilerinin rekabetinden korunmaktadır.

Uygulanan birim satış vergisinin üretici ve tüketici tarafından hangi miktarlarda yükleneceği arz ve talep esnekliklerine bağlıdır. Talep esnekliğinin arz esnekliğinden daha düşük olması durumunda verginin daha büyük kısmı üretici tarafından tüketiciye yansıtılmaktadır. Kısaca esnekliği düşük olan taraf verginin daha büyük kısmını ödeyecektir. Vergiyi üreticinin ödemesi durumunda, arz eğrisi sola kayarken oluşan yeni dengeye göre yükler belirlenirken, vergiyi tüketicinin ödemesi durumunda talep eğrisi sola kaydırılarak oluşan yeni dengeye göre fiyat ve yükler belirlenmektedir. Vergiyi ister tüketici ödesin ister üretici ödesin vergi yükü dağılımında bir değişiklik olmaz vergi yükleri esneklikler tarafından belirlenir.

Üretici artığı, üreticilerin her ilave birimi üretmek için kabul etmeye hazır oldukları minimum fiyatlarla piyasada oluşan denge fiyatı arasındaki farkların toplamıdır. Kısaca üretici artığı denge fiyatı ile arz eğrisi arasındaki alan tarafından belirlenir. Tüketici artığı ise, tüketicinin bir mal için ödemeyi arzu ettiği fiyat ile gerçekte satın aldığı fiyat arasındaki farktır. Kısaca talep eğrisi altında ve denge piyasa fiyatı üzerindeki alan tüketici artığı olarak hesaplanır. Bu ikisinin toplamı toplam refahı gösterir. Serbest bir piyasada arz-talep dengesi alıcı ve satıcıların elde ettikleri toplam faydayı maksimize etmektedir.

Bir Cevap Yazın