İktisada Giriş: Ekonomik Kâr

İktisada Giriş: Ekonomik Kâr Nedir?

Kârın hesaplanmasında iktisatçılar açık ve örtük maliyetlerin toplamından oluşan ekonomik maliyeti kullanırken, muhasebeciler kâr hesaplamasında sadece açık maliyetleri kullanır. İktisatçılar tarafından hesaplanan ekonomik kâr ile muhasebeciler tarafından hesaplanan muhasebe kârı aşağıdaki eşitlikler tarafından verilir.

Muhasebe kârı = (toplam hasılat) – (toplam açık maliyetler)

Veya;

Ekonomik kâr = (muhasebe kârı) – (toplam örtük maliyetler)

Yukarıdaki eşitliklerden anlaşılacağı gibi ekonomik kâr muhasebe karından daha azdır. Kısaca, ekonomik kâr toplam hasılatın toplam fırsat maliyetlerini aşan kısmı tarafından verilir. Bu arada bir X malına ilişkin elde edilen toplam hasılatın (TRx); X malının satılan miktarı (Qx) ile piyasa fiyatının (Px) çarpımı tarafından verildiğini hatırlatmakta fayda vardır. Yani formülle gösterimi şöyledir:

TRx = (Px) . (Qx)

Bir Cevap Yazın