Tam Esnek Talep Nedir?

Tam Esnek Talep Nedir?

Esnekliklerin anlatıldığı bölümde de belirtildiği gibi, bir piyasadaki malların ikamesi ne kadar yüksekse, firmanın karşılaşacağı talep de o kadar esnektir. Tam rekabet koşulları altında, firmalarca üretilen malların birbirinin tam ikamesi olması ve firmaların fiyat belirleme gücünün olmaması nedeniyle, firmalar piyasa fiyatı dışında bir fiyattan mallarını veya hizmetlerini satamaz. Tam rekabet piyasasındaki firma eğer ürünün fiyatını artıracak olursa, ürününü satamayacaktır. Bunun sebebi, piyasadaki tüm alıcıların tam bilgiye sahip olmasıdır. Bu koşul altında, rasyonel tüketici birbirinin aynı olan mallardan birine daha fazla ödeme yapmayı kabul etmeyecektir. Dolayısıyla firmanın karşılaşacağı talep eğrisinin esnekliği sonsuz olacaktır. Aynı şekilde, eğer firma piyasa fiyatının altında bir fiyat belirler ise, bu tür bir politikayı devam ettirmesi durumunda iflas eder. Bu nedenle, piyasada arz-talep modeline uygun olarak belirlenecek olan piyasa fiyatını tüm firmalar veri alır ve maliyetleri de göz önüne alarak, çıktı miktarlarını belirlerler. Grafik 7.1’de gösterildiği gibi, piyasanın karşılaşacağı talep eğrisi negatif eğimli iken, firmanın karşılaşacağı talep eğrisi yatay eksene paralel olacaktır. Bunun anlamı tam rekabetçi firmanın piyasada belirlenen fiyatı veri aldığıdır. Grafikte piyasa talep eğrisi D harfiyle, firma talep eğrisi ise d harfi ile belirtilmektedir.

Bir Cevap Yazın