Azalan Maliyetli Endüstrinin Uzun Dönem Arzı

Azalan Maliyetli Endüstrinin Uzun Dönem Arzı

Uygulamada çok nadir rastlanılmasına karşın, bazı endüstrilerde genişleme olduğunda, firmalar daha düşük faktör fiyatlarıyla karşılaşmaktadır. Örneğin, kişisel bilgisayar miktarı arttıkça, firmalar artan miktarlarda mikroçip satın alacaktır. Mikroçip piyasasındaki ölçek ekonomileri nedeniyle, çip fiyatları düşecektir. Böyle bir durumda piyasa genişledikçe ATC eğrisi aşağıya kayacaktır. Piyasadaki ürüne olan talepteki artış talep eğrisini D1’den D2’ye kaydıracaktır. Piyasadaki mevcut firmalar başlangıçta normal kârla çalışırken, bu değişmeyle ekonomik kâr etmeye başlayacaktır. Bu gelişme piyasaya yeni firmaların girmesine neden olacaktır. Bunun yanında piyasa genişledikçe girdi fiyatları düşecektir. Bu gelişme piyasaya giren firma sayısını daha da arttırırken, aynı zamanda varolan firmaların da daha çok üretim yapmasına neden olacaktır. Artan talebe karşın, arzdaki artış daha büyük olacağından piyasanın yeni dengesi, daha düşük fiyat ve daha yüksek çıktı bileşenini gösteren e2 noktasında meydana gelecektir. Bu tür endüstrilerin uzun dönem arz eğrisi aşağıya doğru eğimli olacaktır. Grafik 7.13’te SL eğrisi, azalan maliyetli endüstrinin uzun dönem arz eğrisini göstermektedir.

Bir Cevap Yazın