Artan Maliyetli Endüstrinin Uzun Dönem Arzı

Artan Maliyetli Endüstrinin Uzun Dönem Arzı

Sabit maliyetli endüstriler özel bir durumdur. Gerçek iş hayatında ise firmaların ATC eğrileri genişleme dönemlerinde yukarıya kayarken, daralma dönemlerinde aşağıya kaymaktadır. Firmanın uzun dönem ATC’sinin piyasa daralması ve genişlemesine uygun davranış sergileyen bu endüstriler artan maliyetli endüstrilerdir. Genellikle yeni firmaların endüstriye girişi üretim faktörlerinin fiyatını arttırır. Artan faktör fiyatları endüstrideki tüm firmalar için uzun dönem ortalama toplam maliyetlerin artmasına, her bir firmanın uzun dönem ATC eğrisini yukarıya kaydıracaktır. Ürün talebindeki bir artış ekonomik kârla ve artan maliyetli endüstriye yeni firmaların ilgisiyle sonuçlanır. Ortaya çıkan ekonomik kâr iki nedenle ortadan kalkar. Birinci neden; yeni firmaların piyasaya girmesiyle artan piyasa arzının piyasa fiyatını düşürmesidir. İkinci neden ise her firmanın minimum ATC düzeyinin artmasıdır. Bu durumda, endüstride piyasa fiyatı başlangıç piyasa fiyatına göre daha yüksek olacaktır. Endüstrinin genişlemesi faktör fiyatlarını ve minimum ortalama maliyeti arttırdığı için, endüstride daha yüksek fiyat düzeyinde daha çok çıktı üretilir. Sonuç olarak, daha çok çıktı daha yüksek fiyat düzeyinde arz edileceğinden uzun dönem arz eğrisi pozitif eğimli olacaktır. Grafik 7.12’de uzun dönem piyasa arz eğrisi, e1 ve e2 denge noktalarını birleştiren ve yukarıya doğru eğimli SL eğrisiyle gösterilmektedir.

Bir Cevap Yazın