Cinsiyetin Yönlendirilmesi: Temel Veteriner Genetik

Cinsiyetin Yönlendirilmesi: Temel Veteriner Genetik

Hayvan yetiştirciliği yaparken, yapılan yetiştiriciliğe bağlı olarak, populasyonda ya erkek ya da dişi hayvanların daha yoğun olarak kullanılması bazı verimlerin daha fazla alınmasına neden olmaktadır. Örneğin sığır yetiştiriciliğinde eğer et verimi yönünden bir yetiştiricilik yapılıyorsa o zaman tercih edilen cinsiyet erkek hayvandır. Eğer süt amaçlı bir yetiştiricilik yapılıyorsa sürüde olması istenilen hayvanlar dişidir. Benzer olarak bunu diğer hayvan türleri için de örnekleyebiliriz. Bunlara bağlı olarak yetiştirme sistemine göre cinsiyetin yönlendirilmesi yetiştirici için ekonomik bir kazanç sağlayacaktır. İstediği cinsiyete sahip olan yetiştirici daha fazla et ya da daha fazla süt elde edecek ve ekonomik açıdan kazançlı çıkacaktır. Cinsiyetin yönlendirilmesi ile ilgili çalışmalar özellikle spermin X veya Y kromozomu taşıyıp taşımadığına bağlı olarak yapılan uygulamalara yönelmiştir. Bu çalışmalardan bazıları spermin santrüfüjle çöktürülmesi, elektroforezinin yapılması şeklinde olduğu gibi semen üzerinde bazı hormon ve kimyasalların uygulanması şeklinde de olmuştur. Aynı zamanda dişi cinsiyet organlarına farklı atmosfer basıncı ve farklı Ph’ların uygulanması gibi değişik metodlar da kullanılmıştır. X taşıyan spermatozoon’un belirlenmesi ve yapay tohumlamada kullanılması yavrunun dişi olmasını sağlayacağı gibi Y taşıyan spermatozoon’un kullanılması ile yavru erkek olacaktır. Yapılan çalışmalar bu bilgi doğrultusunda X ve Y kromozomu taşıyan spermlerin belirlenmesine yönelik çalışmalara yoğunlaşmıştır. Bu kromozomlar farklı DNA miktarlarına sahiptirler. X kromozomu Y kromozomundan daha büyüktür dolayısısyla X kromozomu taşıyan spermde daha fazla DNA bulunmaktadır. X kromozomu taşıyan spermde bu farklılık koyun türünde % 4.1, at türünde % 4.0 ve sığır türünde ise % 3.8 dir. Özel bir boya ve flow cytometry (akım sitometri) kullanılarak bu farklılığı belirlemek olasıdır (Şekil 6.8). Bu yöntemle % 90 civarında bir doğrulukla elde edilen spermler çok daha fazla bir fiyatla şatışa sunulmaktadır.

Bir Cevap Yazın