Homo Sapiens Ne Demek?

Homo Sapiens Ne Demek?

Homo sapiens , Homo Sapiens idàltu ve Homo Neanderthals alt türleriyle birlikte Homo sapiens (wise man) üst türüne ait olduğu düşünülen tür, modern insan. Homo sapiensin soyu tükenmemiş tek alt türü olduğu düşünülür. 1997’de keşfedilen yakın akrabası Homo sapiens idaltu, yaklaşık 160.000 yıl önce Afrika’da yaşamıştır. “Homo sapiens” (“insan”) terimi Latince “bilge” veya “zeki” anlamına gelen sapiens (wise) kelimesinden gelir. “Sapiens” ise “bilge olmak, bilmeye cesaret etmek” anlamına gelen “sapere” fiilinden gelir. “Sapient” ise aynı kelimeden türemiş bir sıfattır ve “büyük bir bilgelik gösteren, ona sahip olan” anlamına gelir

Homo: İnsan, Sapiens Bilge-Zeki

Homo Sapiens: Düşünen, Bilen, Zeki İnsan

Bir Cevap Yazın