Hayvancılık Ekonomisi Tanımı Ve Önemi

Hayvancılık Ekonomisi ekonomiye özgü bazı kanun ve prensipleri hayvancılık sektörüne uygulayan ve bu süreçte ortaya çıkabilecek sorunları inceleyen, analiz eden uygulamalı ekonominin bir dalıdır. Hayvancılık ekonomisinin hedefi sadece kırsal nüfusun ekonomik düzeyini iyileştirmek değil, ülkenin bütününü ele almak suretiyle, kaynak kullanımında verimliliği artırmak ve bu şekilde ulusal düzeyde kalıcı bir refah temin etmektir. Çünkü hayvancılıkta sağlanacak verimlilik artışı, hayvansal üretim dışında diğer üretim dallarını da olumlu yönde etkilemektedir. Hayvancılık ekonomisinin önemini anlayabilmek açısından, ilgi alanına giren konuları aşağıdaki şekilde özetlemekte yarar vardır. Buna göre hayvancılık ekonomisinin çalışma konuları;

• Hayvan ve hayvansal ürün üretmek amacıyla kullanılan emek (işçilik), sermaye, tabiat gibi üretim faktörlerinin optimum kullanım miktarlarını tespit etmek,
• Mevcut şartlar ve sahip olunan kaynakları göz önünde bulundurarak yapılacakolan hayvancılığın şeklini araştırmak,
• Hayvancılık işletmelerinin kurulması, yönlendirilmesi, idare ve kontrol edilmesi gibi konuları araştırmak ve bunlara yönelik girişimlere yardımcı olmak,
• Hayvancılık işletmelerinin nerede, ne zaman ve nasıl daha kârlı çalışabileceğini araştırmak,
• Üreticiler tarafından satılan veya satın alınan ürünlerin fiyatlarına etki eden faktörleri incelemek,
• Tüketicilerin hayvansal ürünlere olan taleplerini değerlendirmek,
• Kırsal alanda çalışma ve yaşama şartlarını belirlemek,
• Kırsal alanda uygulanması gereken tarım ve hayvancılık politikalarını tespit etmek,
• Hayvansal ürünlerin uluslararası rekabette karşılaşabileceği sorunları belirlemek ve alınabilecek önlemlere ışık tutmak,
• Hayvancılık sektörünün ulusal ekonomiyi oluşturan diğer sektörlerle (sanayi, hizmetler vs.) ilişkilerini incelemek ve değerlendirmektir.

Bir Cevap Yazın