Mal ve Hizmet

Hayvancılık Ekonomisi: Mal ve Hizmet

Mal ve hizmetler, insan ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan, parayla veya diğer mal ve hizmetlerle değiştirilebilen ekonomik araçlardır. Bu kavramla ilgili olarak bazı noktalara dikkat edilmelidir. İnsan ihtiyaçlarını karşılayan unsurlar sayılırken genellikle öncelikle mallar söylenir ve hizmetler göz ardı edilir. Bunun nedeni mal kavramının öncelikle et, süt, yumurta, peynir gibi somut bir varlığı çağrıştırmasıdır. Oysa herhangi bir taşıma aracıyla örneğin besi sığırlarının kesimhaneye taşınması, tedavi hizmetleri, avukatlık, bankacılık gibi birer hizmet olan faaliyetler de iktisadi anlamda maldır. Dolayısıyla iktisadi mal denildiğinde mallar yanında hizmetler de anlaşılmalıdır. Çünkü maddi birer unsur olan mallar gibi maddi olmayan bir unsur olan hizmetler de insan ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Esas itibariyle insan ihtiyaçlarının karşılanması bakımından maddi sayılan malların, kendi varlıklarından çok insana sağladıkları yararlar önemlidir. Mal ve hizmet kavramlarıyla ilgili olarak dikkat edilecek bir diğer nokta, iktisadın konusuna girmeyen yani iktisadi olmayan mal ve hizmetlerin de bulunduğudur. Buna göre mal ve hizmetleri iktisadi mal ve hizmetler ve iktisadi olmayan mal ve hizmetler olarak sınıflamak mümkündür. İktisadi olmayan mallara hava, deniz suyu örnek olarak verilebilir. Bu gruptaki hizmetlere ise savunma, asayiş, tapu ve nüfus hizmetleri gibi kamu hizmetleri ile Kızılay ve yardımlaşma dernekleri gibi kuruluşların hizmetleri, ev kadınlarının ev hizmetleri gibi hizmetler örnek olarak verilebilir.

Bir Cevap Yazın