Hayvancılıkta İşletme Ölçekleri

Hayvancılık Ekonomisi: Hayvancılıkta İşletme Ölçekleri

Türkiye’de yapılan 2001 yılı genel tarım sayımına göre toplam kırsal alanda üretimde bulunan işletme sayısı yaklaşık 3 milyon 80 bin olup, bunun %68’ini polikültür yapıda işletmeler, %30’unu yalnızca bitkisel üretim yapan işletmeler ve %2’sini yalnızca hayvansal üretim yapan işletmeler oluşturmaktadır. Görüldüğü üzere hayvancılıkta ihtisaslaşma düzeyi oldukça düşük olup, sektörde polikültür işletme yapısı hâkimdir. Türkiye’de 2001 yılı genel tarım sayımına göre büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin sayısı, ölçek büyüklükleri ile toplam içerisindeki payları Tablo 8.9’da verilmiştir.

Bir Cevap Yazın