Aktif Nüfus, Aracı, Arz Nedir?

Aktif nüfus: Nüfusun çalışma istek ve yeteneği bulunan 15- 64 yaş arası kesimidir.

Aracı: Üretici ve tüketici arasında faaliyet gösteren ve malın tüketiciye ulaşmasını sağlayan kurum ve kimseleri ifade eder.

Arz: Üreticilerin ellerinde bulundurdukları iktisadi mal ve hizmetleri belirli bir piyasada, belirli bir zamanda, belirli bir fiyata satmaya hazır ve razı olmalarıdır.

Arz esnekliği: Bir iktisadi mal veya hizmetin fiyatlarında meydana gelen değişmeler karşısında üreticiler tarafından arz edilen miktardaki duyarlılığı ortaya koyan kavramdır.

Bir Cevap Yazın