Genel Vergi Hukuku: Temsilcilerin Sorumluluğu

Genel Vergi Hukuku: Temsilcilerin Sorumluluğu

Vergi hukukunda temsil kanundan veya sözleşmeden doğar. Konumuz bakımından asıl olan kanundan doğan temsil iken yukarıda belirtildiği üzere vergi hukukunda sözleşmeden doğan iradi temsil ilişkisi yasaklanmamıştır. Ancak vergi ödevinin sözleşmeyle devri yasak olmamakla beraber, bu yöndeki sözleşmeler sadece sözleşmenin taraflarını bağlar. Öyleyse vergi hukukunda iradi temsil olarak da bilinen kurum gereği yükümlü veya sorumlular vergi ödevlerinin üçüncü kişiler tarafından yerine getirilmesini sağlayıcı sözleşmeler yapabilirler. Bu durumda dahi yükümlü veya sorumlu şahsında gerçekleşen ödev yerine getirilmezse vergi idaresi iradi temsilciye başvuramaz. İdarenin muhatabı her durumda yasal yükümlü veya sorumludur. Uygulamada vergi yükümlülerinin sıklıkla iradi temsil ilişkisine girdikleri, avukat, mali müşavir, muhasebeci ve benzeri pek çok meslek mensubunu iradi temsilci olarak belirledikleri görülmektedir. Kanuni temsilcilerin vergi sorumluluğu, gerçek kişiler ve tüzel kişiler bakımından iki alt başlık altında incelenebilir.

Bir Cevap Yazın