Gerçek Kişiler Bakımından Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu

Gerçek Kişiler Bakımından Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu

VUK m. 9 gereği yükümlülük ve sorumluluk için kanuni ehliyet şart değildir. Bu nedenle fiil ehliyeti olmayan gerçek kişiler de vergi yükümlüsü olabilecektir. Vergi kanunları bu kişilerin vergisel ödevlerinin veli, vasi veya kayyım tarafından yerine getirilmesini öngörmüştür. Fiil ehliyeti olmayan bu kişilerin vergi ödevlerinin vergi sorumlularınca yerine getirilmemesi durumunda temsil edilen kişilerin malvarlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar vergi ödevini yerine getirmeyen vergi sorumlularının malvarlığından tahsil edilir. Vergi sorumlusunun, bu şekilde tahsil edilen vergi ve buna bağlı alacaklar için asıl mükellefe rücu hakkı saklıdır. Ancak bu durumlarda kesilecek olan vergi cezalarının muhatabı suç ve cezaların kişiselliği ilkesi gereği vergi sorumlusudur ve bu cezalardan ötürü asıl mükellefe başvurma hakkı bulunmamaktadır.

Bir Cevap Yazın