Genel Vergi Hukuku: İdari Yollara Başvurma Hakkı

Genel Vergi Hukuku: İdari Yollara Başvurma Hakkı

İdari yollara başvurma hakkı, mükellef ile idare arasındaki vergi uyuşmazlıklarının çeşitli barışçıl yöntemlerle, anlaşarak veya idari denetim ilkeleri çerçevesinde ortadan kaldırılmasına ilişkin usulleri içerir. Mükellefin bu hakkının olduğunun söylenebilmesi için, mükellef açısından ortaya çıkan vergileme ile ilgili olumsuz durumlara karşı kişinin idareden kararlarını gözden geçirme talebinde bulunabilmesi gerekir. Türk vergi hukukunda gelir idaresinin kararlarını gözden geçirmesini sağlamak üzere şikâyet yoluyla Maliye Bakanlığına başvuru düzenlenmiştir (VUK, md. 124). Başvuru hakkı Anayasanın 74. maddesinde düzenlenen dilekçe hakkı ve kamu denetçiliği kurumuna başvurma imkânı ile anayasal temele de kavuşmuştur. Bunun yanı sıra uzlaşma ve hataların düzeltilmesi yollarına başvurularak idare ile mükellef arasındaki vergi uyuşmazlıklarının barışçıl yollarla çözülmesi mümkündür.

Bir Cevap Yazın